Glucovet

12 x 750 ml
Injektions-/infusionsvæske, opløsning
IV

Dyrearter

Kvæg og får.

Indikationer

Kvæg:

Til støttende behandling af primær og sekundær hypoglycæmi og acetonæmi (ketose).

Får:

Til støttende behandling af drægtigheds-toksæmi/toksikose.

Dosering og indgivelsesvej

Intravenøs administration (injektion eller infusion).

Kvæg:

1 ml pr. kg legemsvægt (svarende til 100 ml (40 gram glucose) pr.100 kg legemsvægt) ved langsom intravenøs injektion eller infusion. Behandlingen kan gentages om nødvendig.

Får:

1 ml pr. kg legemsvægt (svarende til 50 ml (20 gram glucose) pr. 50 kg legemsvægt) ved langsom intravenøs injektion eller infusion. Behandlingen kan gentages efter 6 timer.

For det bedste resultat bør den intravenøse injektion eller infusion gives langsomt med 0,5 ml Glucovet per kg kropsvægt per time.

Theoretisk osmolaritet: 2.220 mOsm/l.

pH værdi: 3,5 – 5,5.

Energi: 6.698 kJ/l (1.600 kcal/l).

Opløsningen bør opvarmes til kropstemperatur inden anvendelse. Indstiksstedet bør afsprittes inden injektion.

Undgå overskridelse af den anbefalede dosis.

Bivirkninger

Som ved alle hypertoniske infusionsvæsker og opløsninger med lav pH gælder det, at der kan opstå tromboflebit.

Hurtig intravenøs injektion eller infusion vil betyde en overskridelse af den renale barriere for glukose, som kan medføre hyperglykæmi, glucosuri og lungeødem.

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Får
Kvæg
Produktidentifikation - 481931
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 481931
EAN 7046264819319
PAKNINGER
Glucovet
ScanVet
12 x 750 ml
481931

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Får
Kvæg

Glucovet

400 mg/ml Injektions-/infusionsvæske, opløsning
12 x 750 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.