Gastrobim vet.

7 x 1 stk
Oral pasta
PO

Dyrearter

Hest.

Indikationer

Til behandling og forebyggelse af mavesår.

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Behandling af mavesår:

4 mg omeprazol per kg legemsvægt svarende til 1 inddeling af sprøjten per 100 kg legemsvægt, én gang daglig i 28 på hinanden følgende dage.

For at mindske muligt tilbagefald af mavesår under behandlingen, bør den umiddelbart opfølges med et doseringsregime på 1 mg omeprazol per kg legemsvægt, svarende til 1 inddeling af sprøjten per 400 kg legemsvægt, én gang daglig i 28 på hinanden følgende dage.

Skulle der forekomme tilbagefald, anbefales en genbehandling med en dosisrate på 4 mg omeprazol per kg legemsvægt.

Det anbefales at kombinere behandlingen med ændringer i husførelse og træningspraksis. Se også teksten under pkt. 4.5.

Forebyggelse af mavesår:

1 mg omeprazol per kg legemsvægt, svarende til 1 inddeling af sprøjten per 400 kg legemsvægt, én gang daglig.

For at indgive produktet ved en dosis på 4 mg omeprazol/kg, indstilles sprøjtestemplet til den passende dosisinddeling for hestens vægt. Hver hel dosisinddeling på sprøjtens stempel leverer tilstrækkelig omeprazol til at behandle 100 kg legemsvægt. Indholdet af én sprøjte kan behandle en 575 kg hest ved en rate af 4 mg omeprazol per kg legemsvægt.

For at indgive produktet ved en dosis på 1 mg omeprazol/kg, indstilles sprøjtestemplet til dosisinddelingen svarende til en fjerdedel af hestens legemsvægt. Ved denne dosis vil hver fuld dosisinddeling på sprøjtetemplet levere tilstrækkelig omeprazol til at behandle 400 kg legemsvægt. For eksempel sættes stemplet til 100 kg for at behandle en hest, der vejer 400 kg.

Sæt hætten tilbage på sprøjten efter brug.

Bivirkninger

Der er ingen kendte behandlingsrelaterede kliniske bivirkninger. Overfølsomhedsreaktioner kan imidlertid ikke udelukkes. I tilfælde af overfølsomheds­reaktioner bør behandlingen straks seponeres.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 077852
EAN 7046260778528
PAKNINGER
Gastrobim vet.
Bimeda Nordic Aps
7 x 1 stk
077852
Gastrobim vet.
Bimeda Nordic Aps
14 x 1 stk
498292

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hest

Gastrobim vet.

370 mg/g Oral pasta
7 x 1 stk, 14 x 1 stk
Hest

Gastrobim vet.

370 mg/g Oral pasta
7 x 1 stk, 14 x 1 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.