Gallifen

1 x 1 ml
Oral suspension til brug i drikkevand
AQ

Dyrearter

Høns og hønniker.

Fasaner.

Indikationer

Behandling af høns og hønniker inficeret med Heterakis gallinarum (voksne stadier) eller Ascaridia galli (voksne stadier).

Behandling af fasaner inficeret med Heterakis gallinarum (voksne stadier) (se pkt. 4.7).


Dosering og indgivelsesvej

Til anvendelse i drikkevand.

Rystes omhyggeligt før brug.

For at sikre indgivelse af korrekt dosis bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Før dyrene får adgang til det medicinerede vand, bør drikkevandssystemet, hvis muligt, tømmes og skylles igennem med medicineret vand, således at nøjagtig dosering sikres. Det kan være nødvendigt at gennemføre denne procedure på alle behandlingsdage.

Indtagelsen af medicineret vand er afhængig af fjerkræets alder og kliniske tilstand, omgivelsestemperaturen og dagslysforholdene. For at opnå korrekt dosis skal koncentrationen af lægemidlet justeres i henhold til dette.

Dosis er 1,0 mg fenbendazol pr. kg legemsvægt pr. dag (svarende til 0,005 ml Gallifen suspension). Denne dosis indgives 5 på hinanden følgende dage.

Beregning af dosis

Den nødvendige daglige mængde veterinærlægemiddel beregnes ud fra den estimerede samlede kropsvægt (kg) af hele gruppen af høns, hønniker eller fasaner, der skal behandles. Brug venligst nedenstående formel:

ml lægemiddel/dag = estimeret samlet kropsvægt (kg) af høns, der skal behandles×0,005 ml

Følg instruktionerne nedenfor for at fremstille det medicinerede vand. Anvend tilstrækkeligt præcist kommercielt tilgængeligt måleudstyr.

Der skal tilberedes frisk medicineret vand hver dag i behandlingsperioden.

Til anvendelse i medicineringstank

Til behandling af høns og hønniker tilsættes den beregnede mængde af produktet til 40 til 80 % af den daglige vandration.

Til behandling af fasaner tilsættes den beregnede mængde af produktet til 40 % af den daglige vandration.

Rør om, indtil indholdet i medicineringstanken er tydeligt homogent. Det medicinerede vand fremtræder uklart. Yderligere omrøring er ikke nødvendig under indgivelsen.

Til anvendelse i doseringspumpe

Tilsæt den beregnede mængde af produktet til det ikke-medicinerede vand i doserings­pumpens stamopløsningsbeholder. Mængden af ikke-medicineret vand i stamopløsnings­beholderen skal beregnes på grundlag af den forudindstillede indsprøjtningshastighed på doseringspumpen og 40 til 80 % af hønsenes/hønnikernes daglige vandration eller 40 % af fasanernes daglige vandration.

Rør om, indtil indholdet i stamopløsningsbeholderen er tydeligt homogent. Det medicinerede vand fremtræder uklart.

Under behandlingen skal alle dyr have fri adgang til det medicinerede vand - og kun det.

Under behandlingen skal dyrene så hurtigt som muligt, efter de har drukket alt det medicinerede vand, have adgang til ikke-medicineret drikkevand.

Kontrollér, at alt medicineret vand er drukket.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 064682
EAN 7046260646827
PAKNINGER
Gallifen
Huvepharma
1 x 1 ml
064682
Gallifen
Huvepharma
1 x 125 ml
031516

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Fjerkræ

Gallifen

200 mg/ml Oral suspension til brug i drikkevand
1 x 1 ml, 1 x 125 ml
Fjerkræ

Gallifen

200 mg/ml Oral suspension til brug i drikkevand
1 x 1 ml, 1 x 125 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.