Frontline Combo vet.

3 x 1 ml
Spot-on, opløsning
SN

Dyrearter

Kat og ilder.

Indikationer

Kat: mod loppeangreb alene eller angreb af både lopper, flåter og/eller bidende lus:

  • Behandling af loppeangreb (Ctenocephalides spp.). Den insekticide virkning over for nye angreb af voksne lopper vedvarer i 4 uger.
    Forebyggelsen af loppernes formering ved hæmning af udviklingen af æg (ovicid virkning) samt af larver og pupper fra æg lagt af voksne lopper (larvicid virkning) vedvarer i 6 uger efter behandling.
  • Behandling af flåtangreb (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Præparatets acaricide virkning over for flåter vedvarer i op til 2 uger (baseret på eksperimentelle data).
  • Behandling af angreb af bidende lus (Felicola subrostratus).

Præparatet kan indgå som led i behandlingen af loppebetinget allergisk dermatit.

 

Ilder: mod loppeangreb alene eller angreb af både lopper og flåter:

  • Behandling af loppeangreb (Ctenocephalides spp.). Den insekticide virkning over for nye angreb af voksne lopper vedvarer i 4 uger.
    Forebyggelsen af loppernes formering ved hæmning af udviklingen af æg (ovicid virkning), larver og pupper fra æg lagt af voksne lopper (larvicid virkning).
  • Behandling af flåtangreb (Ixodes ricinus). Præparatets acaricide virkning over for flåter vedvarer i op til 4 uger (baseret på eksperimentelle data).

Dosering og indgivelsesvej

Kun til udvortes brug (på huden)

Kat:

1 pipette på 0,5 ml påføres på huden (0,5 ml svarer til en anbefalet mindste dosis på henholdsvis 5 mg/kg fipronil og 6 mg/kg (S)-methopren).
Da der ikke foreligger sikkerhedsundersøgelser, bør der gå mindst 4 uger før genbehandling finder sted.

Ilder:

1 pipette på 0,5 ml påføres på huden. Dette svarer til en dosis på 50 mg fipronil og 60 mg (S)-methopren.

Mindste behandlingsinterval er 4 uger.

 

Administrationsmåde:

Tag pipetten ud af blisterpakningen. Pipetten holdes lodret med spidsen opad. Slå på den øverste smalle del af pipetten for at sikre, at indholdet forbliver i den nedre tykke del. Knæk den øverste del af spidsen tilbage. Pelsen i nakken lige foran skulderbladene skilles indtil huden er synlig. Anbring toppen af pipetten på huden og klem pipetten adskillige gange for at få indholdet fuldstændig ud og direkte ned på huden på ét og samme sted.

Bivirkninger

Præparatet bør ikke overdoseres.

Blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt generel kløe og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) og opkastning observeret.

Hvis dyret kommer til at slikke på påføringsstedet, kan voldsom savlen forekomme kortvarigt, primært forårsaget af det anvendte opløsningsmiddel.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporteringer)

Udlevering

H-V - Håndkøb, veterinær, ikke apoteksforbeholdt
Pelsdyr
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 017452
EAN 7046260174528
PAKNINGER
Frontline Combo vet.
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
3 x 1 ml
017452
Frontline Combo vet.
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
6 x 1 ml
017482
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.