Fortekor vet.

1 x 28 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Hund og kat

Indikationer

Hunde:

Behandling af kongestivt hjertesvigt.

Katte:

Reduktion af proteinuri associeret med kronisk nyrelidelse.

Dosering og indgivelsesvej

Dette veterinærlægemiddelbør gives oralt en gang dagligt med eller uden foder. Behandlingen er livslang.

Lægemidlet er tilsat smag og indtages frivilligt af de fleste hunde og katte.

Hunde:

Dette veterinærlægemiddel bør administreres oralt med en minimumsdosis på 0,25 mg (fra 0,25 – 0,5) benazeprilhydrochlorid/kg legemsvægt en gang dagligt efter følgende skema:

Hundens vægt

(kg)

Fortekor Vet. 2,5 mg

Standard dosis

Dobbelt dosis

2,5 – 5

0,5 tablet

1 tablet

>5 - 10

1 tablet

2 tabletter

 

Dosis kan fordobles, stadig administreret en gang dagligt, til en minimumsdosis på 0,5 mg/kg (fra 0,5-1,0), hvis det vurderes klinisk nødvendigt og anbefales af dyrlægen.

Katte:

Dette veterinærlægemiddelbør administreres oralt med en minimumsdosis på 0,5 mg (fra 0,5 – 1,0) benazeprilhydrochlorid/kg kropsvægt en gang dagligt efter følgende skema:

Kattens vægt

(kg)

Fortekor Vet.2,5 mg

2,5 – 5

1 tablet

>5 - 10

2 tabletter

Bivirkninger

I dobbeltblinde kliniske afprøvninger hos hunde med kongestivt hjertesvigt, var veterinærlægemidlet vel tolereret med en hyppighed af bivirkninger, der var lavere end hos hunde, der var blevet behandlet med placebo.

Et lille antal hunde kan udvise kortvarig opkastning, manglende koordination eller tegn på træthed.


Hos katte og hunde med kronisk nyrelidelse, kan lægemidletøge plasma kreatinin koncentrationerne i starten af behandlingen. En moderat øgning af plasma kreatinin koncentrationerne efter administration af ACE hæmmere er forenelig med reduktionen i glomerulær hypertension forårsaget af disse midler og er derfor ikke nødvendigvis en grund til at stoppe behandlingen, hvis der ikke er andre tegn.


Veterinærlægemidlet kan øge fødeindtagelsen og kropsvægten hos katte.


Opkastning, anorexi, dehydrering, sløvhed og diarre er i sjældne tilfælde blevet rapporteret hos katte.


Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 085028
EAN 7046260850286
PAKNINGER
Fortekor vet.
Elanco Denmark ApS
1 x 28 stk
085028
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.