Flunixin vet.

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IV
IM

Dyrearter

Kvæg, svin og hest.

Indikationer

Kvæg: Aseptiske inflammationer samt som led i behandling af kalve og ungkreaturer med lungebetændelse.

Svin: Som led i understøttende behandling af svin med aseptisk arthritis. Til reduktion af smerter der opstår efter mindre kirurgiske indgreb på bløddele, herunder kastration.

Hest: Aseptiske inflammationer i bevægelsesapparatet og kolik hos hest.

Dosering og indgivelsesvej

Kvæg: 1,1-2,2 mg flunixin/kg legemsvægt 1 gang dagligt. Administreres intravenøst.

Svin: 2,2 mg/kg i op til 3 dage. Ved kastration gives én injektion op til ½ time før indgrebet. Administreres intramuskulært.

Hest: Administreres intravenøst.

Kolik:

Anbefalet dosis er 1,1 mg/kg kropsvægt, svarende til 1 ml/45 kg. Behandlingen kan gentages én eller to gange om nødvendigt.

Aseptiske inflammationer i bevægelsesapparatet:

1,1 mg/kg, svarende til 1 ml/45 kg, én gang dagligt i op til fem dage efter behov.

Bivirkninger

Gastrointestinale reaktioner i form af irritation eller sår kan forekomme meget sjældent.

Der ses meget sjældent reaktioner ved injektionsstedet efter intramuskulær injektion.

Kvæg og svin: Ved dehydrerede eller hypovolæmiske dyr er der risiko for nyrebeskadigelse.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)
Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)
Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 198046
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 198046
EAN 7046261980463
PAKNINGER
Flunixin vet.
ScanVet
1 x 100 ml
198046
Flunixin vet.
ScanVet
12 x 50 ml
548744

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Kvæg
Hest

Flunixin vet.

50 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml, 12 x 50 ml
Gris
Kvæg
Hest

Flunixin vet.

50 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml, 12 x 50 ml
Gris
Kvæg
Hest

Flunixin vet.

50 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml, 12 x 50 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.