Florocol vet.

1 x 2 kg
Premix til foderlægemiddel
PA

Dyrearter

Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)

Indikationer

Til behandling og metafylakse af furunkulose i regnbueørred forårsaget af florfenicol-følsomme Aeromonas salmonicida i ferskvandsdambrug. Tilstedeværelse af sygdommen i bestanden bør konstateres, før behandlingen indledes.

Dosering og indgivelsesvej

Til anvendelse i foder. Til fremstilling af foderlægemiddel.

Premixen bør opblandes i foderet eller tilsættes overfladen af foderet for at sikre indgivelse af en samlet daglig dosis på 10 mg florfenicol pr. kg kropsvægt i 10 på hinanden følgende dage.

Hele den daglige ration af foderlægemidlet bør administreres først hver dag i de 10 dage doseringsperioden varer. Hvis mængden af foder er > 0,4 % af biomassen, kan der administreres ikke-medicineret foder efter den medicinerede ration, eller der kan vælges en lavere tilsætningsprocent ved fremstilling af foderlægemidlet. Hvis mængden af foder er ≤ 0,4 % af biomassen, bør den daglige ration kun bestå af medicineret foder og administreres på en gang.

Administration af medicineret foder bør påbegyndes umiddelbart efter diagnosticering for at sikre, at fiskene er i stand til at konsumere hele den medicinerede ration.

Opblanding af dette produkt i foder må kun foregå på en godkendt fodermølle. En tilsætningsprocent på 0,5 % eller 5 kg premix/ton foder anbefales; dog kan der anvendes et lavere iblandingsforhold, hvis en større mængde foder er nødvendig for at dække fodringsbehovet. Koncentrationen af medicineret premix i foderet bør være ≥ 0,04 % eller 0,4 kg premix/ton foder.

Blandingsvejledning

Ved fremstilling af foderlægemiddel bliver premixen enten coatet på overfladen af foderpillerne eller opblandet i fodermassen før ekstrudering eller pelletering.

Anvendelse af overtræk

Metode 1

Den tørre premix blandes grundigt med foder, som typisk indeholder 24-38% w/w fedt. Der tilsættes derefter ca. 0,5% w/w olie til premix/foderblandingen for at forbedre premixens adhæsion og velsmag.

a) Kom den afmålte mængde fiskefoder i en mixer.

b) Afvej premixen.

c) Bland premix med foderpiller.

d) De medicinerede foderpiller blandes/overtrækkes med en afmålt mængde fiskeolie eller vegetabilsk olie.

e) Når blandingen er fuldført, sendes produktet til en lagertank med henblik på emballering eller transport.

 

Metode 2

Den tørre premix blandes med olie. Premix/olie-blandingen tilsættes derefter foderet for at gøre de medicinerede foderpiller velsmagende.

a) Afvej fiskeolie eller vegetabilsk olie i en spand.

b) Afvej premixen og bland den grundigt med olien i spanden.

c) Kom den afmålte mængde fiskefoder i en mixer.

d) Tilsæt premix/olie-blandingen til foderet i mixeren ganske langsomt, idet mixeren skal køre med lav hastighed. Når blandingen er fuldført, sendes produktet til en lagertank med henblik på emballering eller transport.

Ekstrudering eller pelletering

Den tørre premix tilsættes direkte til fodermassen og blandes grundigt. Der tilsættes vand og damp, hvorefter hele blandingen ekstruderes eller pelleteres, tørres og pakkes.

a) Premixen tilsættes direkte til fodermassen og blandes grundigt for at sikre homogenitet.

b) Ved brug af damp pelleteres og/eller ekstruderes blandingen, og foderpillerne tørres.

c) De medicinerede foderpiller blandes/overtrækkes med en afmålt mængde fiskeolie eller vegetabilsk olie.

d) Når blandingen er fuldført, sendes produktet til en lagertank med henblik på emballering eller transport.

Anbefalet tilsætningsprocent af premix for fremstilling af foderlægemiddel

Fodermængde

Mængde af premix pr. ton foder

Mængde af florfenicol pr. fodring i mg/kg

Samlet mængde fiskemasse (kg), som kan behandles med et ton foderlægemiddel i en behandlingsperiode på 10 dage

% biomasse

kg

mg

kg

0,2

10

5.000

50.000

0,3

6,7

3.333

33.333

0,4

5

2.500

25.000

0,5

4

2.000

20.000

1,0

2

1.000

10.000

2,0

1

500

5.000

3,0

0,66

330

3.300

5,0

0,40

200

2.000

Formlen til beregning af den mængde premix, der skal tilsættes foderet for at fremstille et foderlægemiddel ≥ 0,4 kg premix/ton foder, er som følger:

Bivirkninger

Ingen.

Udlevering

B-Premix - Kun til fodermøller efter veterinær ordination

EMA Kategorisering

C
Fisk
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 133516
EAN 7046261335164
PAKNINGER
Florocol vet.
MSD Animal Health
1 x 2 kg
133516
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.