Florkem

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Kvæg og svin.

Indikationer

Kvæg

Behandling af luftvejsinfektioner med florfenicol-følsomme stammer af Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Histofilus somni.

Svin

Behandling af akutte luftvejsinfektioner med florfenicol-følsomme stammer af Actinobacillus pleuropneumoniae og Pasteurella multocida.


Dosering og indgivelsesvej

Til intramuskulær administration i halsmuskulaturen.

Kvæg

20 mg florfenicol pr. kg legemsvægt (1 ml opløsning pr. 15 kg kropsvægt), 2 injektioner med 48 timers mellemrum.

Svin

15 mg florfenicol pr. kg legemsvægt (1 ml opløsning pr. 20 kg kropsvægt), 2 injektioner med 48 timers mellemrum.

På hvert injektionssted bør injektionsvolumen ikke overstige 10 ml for kvæg og 3 ml for svin.

For at sikre korrekt dosering og undgå underdosering, bør dyrets vægt vurderes bedst muligt.

Det anbefales, at behandle dyrene i sygdommens tidlige faser og vurdere behandlingens effekt i løbet af 48 timer efter anden injektion. Er der stadig kliniske tegn på luftvejssygdom bør behandlingen ændres til en anden formulering eller til et andet antibiotikum, og behandlingen fortsættes til symptomerne er væk.

Bivirkninger

Kvæg

Reduceret foderindtag og forbigående lind fæces kan opstå i behandlingsperioden. Behandlede dyr restituerer hurtigt og fuldstændigt efter behandlingens ophør.

Intramuskulær administration kan medføre inflammatoriske læsioner på injektionsstedet i op til 28 dage.

Svin

Almindeligt forekommende bivirkninger er forbigående diarré og/eller perianalt og rektalt erytem/ødem, som kan forekomme hos 50 % af dyrene. Disse symptomer kan ses i op til 1 uge.

Intramuskulær administration kan medføre inflammatoriske læsioner på injektionsstedet som forsvinder indenfor 28 dage.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Gris
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 069533
EAN 7046260695337
PAKNINGER
Florkem
Ceva Animal Health
1 x 100 ml
069533

Lignende pakninger

Viser 5 af 5 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Kvæg

Florkem

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Florkem

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Florkem

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Florkem

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Florkem

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.