Flordofen

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
SC

Dyrearter

Kvæg, svin

Indikationer

Kvæg:

Behandling og metafylakse af luftvejsinfektioner hos kvæg som følge af Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni, modtagelige for florfenicol.

Diagnosen skal stilles i flokken, før metafylakse

Svin:

Behandling af akutte udbrud af respiratorisk sygdom forårsaget af florfenicol-følsomme stammer af Actinobacillus pleuropneumoniae og Pasteurella multocida.

Dosering og indgivelsesvej

Kvæg: Intramuskulær eller subkutan injektion.

Svin: Intramuskulær injektion.

Kvæg:

Behandling

Intramuskulær injektion (IM): 20 mg florfenicol/kg kropsvægt (1 ml af lægemidlet/15kg) indgives to gange med 48 timers interval ved hjælp af en 16 G kanyle.

Subkutan injektion (SC): 40 mg florfenicol/kg kropsvægt (2 ml af lægemidlet/15 kg) indgives kun én gang ved hjælp af en 16 G kanyle.

Metafylakse

Subkutan injektion (SC): 40 mg florfenicol / kg kropsvægt (2 ml af lægemidlet/15kg) indgives kun én gang ved hjælp af en 16 G kanyle.

Svin:

15 mg florfenicol/kg kropsvægt (1 ml af lægemidlet/20 kg) indgives ved intramuskulært injektion to gange med 48 timers interval ved hjælp af en 16 G kanyle.

Dosisvolumen på hvert injektionssted bør ikke overstige 10 ml for begge indgivelsesmåder (intramuskulær eller subkutan) hos kvæg og 3 ml hos svin. Injektionen bør kun foretages i nakkemuskulaturen.

For at sikre en korrekt dosering, bør dyrenes kropsvægt fastsættes så præcist som muligt for at undgå underdosering.

Det anbefales, at behandle dyrene i sygdommens tidlige stadier, og evaluere behandlingsresultatet i løbet af 48 timer efter den anden injektion. Hvis kliniske symptomer på en respiratorisk sygdom persisterer udover 48 timer efter sidste injektion, skal behandlingen ændres. Der skal da anvendes en anden sammensætning eller anden antibiotika, og behandlingen skal fortsættes til symptomerne er ophørt.

Gummiproppen skal aftørres før hver dosis udtages. Anvend tørre, sterile sprøjter og kanyler.

Hætteglassets prop må højst perforeres 25 gange.

Bivirkninger

En nedsættelse af foderindtagelse og forbigående løsere afføring kan forekomme hos kvæg i behandlingsperioden. Behandlede dyr restitueres hurtigt og fuldstændigt efter ophør af behandling.

Intramuskulær og subkutan indgivelse af lægemidlet kan forårsage inflammatoriske læsioner på injektionsstedet og vare ved i 14 dage.

I meget sjældne tilfælde er anafylaktisk shock rapporteret hos kvæg.

Almindeligt observerede bivirkninger hos svin er forbigående diaré og/eller perianalt og rektalt erytem/ødem, som kan forekomme hos 50 % af dyrene. Disse bivirkninger kan observeres i en uge. Under praktiske forhold havde ca. 30 % af de behandlede grise feber (40°C), samtidig med enten moderat nedstemthed eller moderat dyspnø i en uge eller mere efter administration af den anden dosis.

Forbigående hævelse, som varer i op til 5 dage, kan observeres på indsprøjtningsstedet. Inflammatoriske læsioner på injektionsstedet kan ses i op til 28 dage.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en

behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede

rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Gris
Kvæg
Produktidentifikation - 556869
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 556869
EAN 7046265568698
PAKNINGER
Flordofen
Salfarm Danmark A/S
1 x 100 ml
556869

Lignende pakninger

Viser 5 af 5 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Kvæg

Flordofen

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Flordofen

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Flordofen

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Flordofen

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg

Flordofen

300 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.