Finadyne vet.

6 x 10 g
Oral pasta
PO

Dyrearter

Hest

Indikationer

Aseptiske inflammationer i bevægeapparatet samt kolik hos hest.

Dosering og indgivelsesvej

1-1,5 mg flunixin/kg kropsvægt 1 gang daglig.

Injektoren er forsynet med markeringer, som hver svarer til 100 kg kropsvægt.

Opbevares oprejst i lodret stilling før første ibrugtagning.

Før første administration skal sprøjten klargøres med pasta. Flyt sprøjtestemplet til nul-

positionen på gradueringsskalaen og fjern den første strøm af pasta ved at trykke på

stemplet. Sprøjten er nu klar til brug.

Bivirkninger

Gastrointestinale reaktioner kan forekomme i meget sjældne tilfælde.

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme allergiske reaktioner (allergiske hudreaktioner, anafylaksi).

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 525588
EAN 7046265255888
PAKNINGER
Finadyne vet.
MSD Animal Health
6 x 10 g
525588

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hest

Finadyne vet.

50 mg/g Oral pasta
6 x 10 g
Hest

Finadyne vet.

50 mg/g Oral pasta
6 x 10 g
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.