Ficoxil (7,5 - 10 kg)

1 x 10 stk
Tyggetablet
PO
PO

Dyrearter

Hund.


Indikationer

Til lindring af smerte og betændelse i forbindelse med osteoarthritis hos hund.

Til lindring af postoperativ smerte og betændelse i forbindelse med bløddels-, knogle- og tandkirurgi hos hund.

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Slidgigt:

Indgiv 5 mg firocoxib pr. kg kropsvægt én gang daglig som angivet i tabellen nedenfor.

Behandlingens varighed vil afhænge af det observerede respons. Da feltstudier var begrænset til 90 dage, bør længere behandlingstid overvejes nøje, og den bør foregå under regelmæssig monitorering af dyrlægen.

 

Postoperativ smertelindring:

Indgiv 5 mg firocoxib pr. kg kropsvægt én gang daglig som angivet i tabellen nedenfor i op til 3 dage efter behov. Start cirka 2 timer inden operationen.

Efter ortopædkirurgi og afhængigt af det observerede respons kan behandling med den samme daglige doseringsplan fortsættes efter de første 3 dage, hvis det skønnes nødvendigt af dyrlægen.

Den følgende tabel er ment som en retningslinje til administration af veterinærlægemidlet i den anbefalede dosis.

 

Kropsvægt (kg)

Antal tabletter efter størrelse

mg/kg interval

57 mg

227 mg

3,0 – 5,5

½

 

5,2 – 9,5

5,6 – 7,5

¾

 

5,7 – 7,6

7,6 – 10

1 eller ¼

5,7 – 7,5

10,1 – 13

1 ¼

 

5,5 – 7,1

13,1 – 16

1 ½

 

5,3 – 6,5

16,1 – 18,5

1 ¾

 

5,4 – 6,2

18,6 – 22,5

 

½

5,0 – 6,1

22,6 – 34

 

¾

5,0 – 7,5

34,1 – 45

 

1

5,0 – 6,7

45,1 – 56

 

1 ¼

5,1 – 6,3

56,1 – 68

 

1 ½

5,0 – 6,1

68,1 – 79

 

1 ¾

5,0 – 5,8

79,1 – 90

 

2

5,0 – 5,7

Tabletterne kan deles i 2 eller 4 lige store dele, for at sikre korrekt dosering.

Tabletterne kan gives med eller uden mad.

Bivirkninger

Opkastning og diarré er af og til iagttaget. Disse reaktioner er sædvanligvis forbigående og reversible, når behandlingen ophører. I meget sjældne tilfælde er der rapporteret renale eller hepatiske lidelser hos hunde efter behandling med den anbefalede dosis. I sjældne tilfælde er der rapporteret sygdomme i nervesystemet hos behandlede hunde.

Hvis bivirkninger, som opkastning, gentagen diarré, blod i fæces, pludseligt vægttab, nedsat ædelyst, sløvhed, ændring af renale eller hepatiske biokemiske værdier opstår, bør anvendelse af lægemidlet ophøre, og der bør søges råd hos en dyrlæge. Som for alle andre NSAID-præparater kan alvorlige bivirkninger forekomme, og disse kan i meget sjældne tilfælde være fatale.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 034092
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 034092
EAN 7046260340923
PAKNINGER
Ficoxil (7,5 - 10 kg)
Salfarm Danmark A/S
1 x 10 stk
034092
Ficoxil (7,5 - 10 kg)
Salfarm Danmark A/S
1 x 30 stk
452669

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Ficoxil (7,5 - 10 kg)

57 mg Tyggetablet
1 x 10 stk, 1 x 30 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.