Fengard

1 x 1 l
Oral suspension til brug i drikkevand
AQ

Dyrearter

Svin

Indikationer

Behandling af svin inficeret med Ascaris suum (voksne, intestinale og migrerende larvestadier).


Dosering og indgivelsesvej

Til anvendelse i drikkevand.

For at sikre indgivelse af korrekt dosis, bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.


Før dyrene får adgang til det medicinerede vand, bør drikkevandssystemet, hvis muligt, tømmes og skylles igennem med medicineret vand, således at nøjagtig dosering sikres. Det kan være nødvendigt at gennemføre denne procedure på alle behandlingsdage.

Dosis er 2,5 mg fenbendazol pr. kg legemsvægt pr. dag (svarende til 0,0125 ml Fengard pr. kg legemsvægt pr. dag). Denne dosis indgives 2 på hinanden følgende dage.

Beregning af dosis

Den nødvendige daglige mængde veterinærlægemiddel beregnes ud fra den estimerede samlede kropsvægt (kg) af hele gruppen af grise, der skal behandles. Brug venligst nedenstående formel:

ml lægemiddel/dag = estimeret samlet kropsvægt (kg) af grise, der skal behandles×0,0125 ml

Der skal tilberedes frisk medicineret vand hver dag i behandlingsperioden.


Følg instruktionerne nedenfor for at fremstille det medicinerede vand. Anvend tilstrækkeligt præcist kommercielt tilgængeligt måleudstyr.

Til anvendelse i medicineringstank

Tilsæt den beregnede mængde af produktet til den mængde drikkevand, som dyrene almindeligvis drikker i løbet af 6 timer. Rør om, indtil indholdet i medicineringstanken er tydeligt homogent. Det medicinerede vand fremtræder uklart. Yderligere omrøring er ikke nødvendig under indgivelsen.

Til anvendelse i doseringspumpe

Tilsæt den beregnede mængde af produktet til det ikke-medicinerede vand i doseringspumpens stamopløsningsbeholder. Mængden af ikke-medicineret vand istamopløsningsbeholderen skal beregnes på grundlag af den forudindstillede indsprøjtningshastighed på doseringspumpen og den mængde drikkevand, som dyrene normalt drikker i løbet af 6 timer.

Rør om, indtil indholdet i stamopløsningsbeholderen er tydeligt homogent. Det medicinerede vand fremtræder uklart.

Under behandlingen skal alle dyr have fri adgang til det medicinerede vand - og kun det.

Under behandlingen skal dyrene så hurtigt som muligt, efter de har drukket alt det medicinerede vand, have adgang til ikke-medicineret drikkevand.

Kontrollér, at alt medicineret vand er drukket.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 542312
EAN 7046265423126
PAKNINGER
Fengard
Huvepharma
1 x 1 l
542312

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris

Fengard

200 mg/ml Oral suspension til brug i drikkevand
1 x 1 l
Gris

Fengard

200 mg/ml Oral suspension til brug i drikkevand
1 x 1 l
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.