Exagon vet.

5 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IC
IP
IV
PU

Dyrearter

Hest, pony

Kvæg

Svin

Hund

Kat

Mink, ilder,

Hare, kanin, marsvin, hamster, rotte, mus

Fjerkræ, due, fugl

Slange, skildpadde, firben/øgle, frø

Indikationer

Eutanasi

Dosering og indgivelsesvej

Intravenøs injektion bør foretrækkes, og tilstrækkelig sedation bør anvendes, hvis dyrlægen vurderer det nødvendigt. Præmedicinering skal anvendes til heste og kvæg.

Når intravenøs administration er vanskelig, og kun hvis dyb sedation eller anæstesi er anvendt, kan det veterinære lægemiddel administreres intrakardielt. Alternativt, og kun for små dyr, kan intraperitoneal injektion anvendes, men udelukkende efter tilstrækkelig sedation.

Intrapulmonær injektion må kun anvendes som en sidste udvej og udelukkende, hvis dyret er dybt sederet, bevidstløst eller under anæstesi samt ikke reagerer på skadelige stimuli. Denne administrationsvej må kun anvendes til fjerkræ, duer, fugle, slanger, skildpadder, firben/øgler og frøer.


Den gældende dosis afhænger af dyreart og administrationsvej. Derfor skal instruktionerne i doseringsskemaet følges nøje.

Intravenøs injektion til smådyr skal udføres med en kontinuerlig injektionshastighed, indtil bevidstløshed indtræder.

Den foretrukne metode til fugle er intravenøs injektion. Intrapulmonær injektion kan være en mulighed, hvis der ikke kan udføres venepunktur (på grund af f.eks. hæmatom, kredsløbssvigt). Hos fugle udføres intrapulmonær injektion ved, at kanylen føres ind i lungen i en dorso-ventral retning på venstre side eller højre side af rygsøjlen (3. eller 4. intercostalrum mellem rygsøjle og scapula).

Hos heste, kvæg og svin skal pentobarbital injiceres som en hurtig bolusinjektion.

For at opnå en lettere og mindre smertefuld injektion i en marginal ørevene hos svin bør lægemidlet fortyndes med steril, isotonisk natriumchlorid (0,9 %) opløsning i blandingsforholdet 1:1. De lokale retningslinjer for fortynding af lægemidler skal følges.

 

Heste, ponyer

1 ml pr. 4,5-5 kg legemsvægt, intravenøst som hurtig bolusinjektion.

 

Kvæg

1-2 ml pr. 10 kg legemsvægt, intravenøst som hurtig bolusinjektion.

 

Svin

Dosering

Vena cava cranialis: Intravenøst som hurtig bolusinjektion

0,1 ml/kg legemsvægt til dyr, der vejer >30 kg

0,2 ml/kg legemsvægt til dyr, der vejer <30 kg

Marginal ørevene: Intravenøs som hurtig bolusinjektion

0,1 ml/kg legemsvægt til dyr, der vejer >30 kg

0,2 ml/kg legemsvægt til dyr, der vejer <30 kg

Fortynding med steril, isotonisk NaCl (0,9 %)-opløsning i blandingsforholdet 1:1 er nødvendig.

Intrakardielt:

0,1 ml/kg legemsvægt til dyr, der vejer >30 kg

0,2 ml/kg legemsvægt til dyr, der vejer <30 kg

 

Administrationsvej

Dyrene er inddelt efter vægt og administrationsvej.

Pattegrise (op til 8 kg)

Intravenøs (vena cava cranialis) eller intrakardial administration.

Fravænnede svin (8-25 kg), ungsvin (25-40 kg), fedesvin (40-100 kg)

Intravenøs (vena cava cranialis eller marginal ørevene) eller intrakardial administration.

Orner og søer (over 100 kg)

Intravenøs administration (marginal ørevene).

Fiksering

Fiksering bør undgås, hvis det er muligt, eller i det mindste begrænses til et minimum.

Hvis en fiksering er nødvendig, bør den foretages med en trynebrems.

 

Hunde

Intravenøs administration

Kontinuerlig injektion (cirka 1,2 ml/s) indtil bevidstløshed, derefter administreres resten som hurtig bolusinjektion: 1 ml pr. 3-5 kg legemsvægt.

Intrakardial og intraperitoneal administration: 1 ml pr. 3-4 kg legemsvægt.

 

Katte

Intravenøs administration

Kontinuerlig injektion indtil bevidstløshed, derefter administreres resten som hurtig bolusinjektion: 1 ml pr. 2-3 kg legemsvægt.


Intrakardial og intraperitoneal administration:
1 ml pr. kglegemsvægt.

 

Mink, ilder

1 ml pr. dyr, intravenøst.

1 ml pr. dyr, intrakardielt med en lang kanyle(cirka 4 cm) injiceret i en kraniel og let dorsal retning fra haleenden af sternum (processus xiphoideus).

 

Harer, kaniner, marsvin, hamstere, rotter, mus

1 ml pr. 1-2 kg legemsvægt, intravenøst, intrakardielt.

1 ml pr. 0,5-1 kg legemsvægt intraperitonealt.

 

Fjerkræ, duer, fugle

1-2 ml pr. kg legemsvægt intravenøst.

1-2 ml pr. kg legemsvægt intrapulmonært.

 

Slanger, skildpadder, firben/øgler, frøer

Afhængigt af dyrets størrelse injiceres 0,5 til 1,0 ml ind i thoraxkaviteten nær hjertet;

Døden kan forventes efter 5-10 minutter.

 

Gummiproppen må ikke penetreres mere end 25 gange.

Bivirkninger

Mindre muskeltrækninger kan forekomme efter injektion. Hos kvæg kan der i sjældne tilfælde forekomme gispen, hvis pentobarbital er administreret i en dosis, der er lavere end den anbefalede. Indtræden af døden kan forsinkes, hvis injektionen administreres perivaskulært. Perivaskulær eller subkutan administration kan forårsage vævsirritation. Intrapulmonær administration kan forårsage hoste, gispen og respirationsbesvær. Pentobarbital kan give induktionsexcitation under indsættelse af søvn. Præmedicinering/sedation kan reducere risikoen for induktionsexcitation betydeligt.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

A-PK - Produktionsdyr og familiedyr, en udlevering
Krybdyr
Fugle
Fjerkræ
Gnavere
Kanin
Pelsdyr
Kat
Hund
Gris
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 182831
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 182831
EAN 7046261828314
PAKNINGER
Exagon vet.
Salfarm Danmark A/S
5 x 100 ml
182831

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Krybdyr
Fugle
Fjerkræ
Gnavere
Kanin
Pelsdyr
Kat
Hund
Gris
Kvæg
Hest

Exagon vet.

400 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
5 x 100 ml
Krybdyr
Fugle
Fjerkræ
Gnavere
Kanin
Pelsdyr
Kat
Hund
Gris
Kvæg
Hest

Exagon vet.

400 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
5 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.