Eurican L multi

10 x 1 dosis
Injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Hund

Indikationer

Aktiv immunisering af hund for at:

- forebygge dødelighed, kliniske symptomer, infektion, bakteriel udskillelse samt spredning til og læsioner i nyrerne forårsaget af Leptospira interrogans serogruppe og serovar Icterohaemorrhagiae,

- forebygge dødelighed* og kliniske symptomer, reducere infektion, bakteriel udskillelse samt spredning til og læsioner i nyrerne forårsaget af Leptospira interrogans serogruppe og serovar Canicola,

- forebygge dødelighed* og reducere kliniske symptomer, infektion, bakteriel udskillelse samt spredning til og læsioner i nyrerne forårsaget af Leptospira kirschneri serogruppe og serovar Grippotyphosa.

- Forebygge dødelighed, kliniske symptomer, renal infektion, bakteriel udskillelse samt spredning til og læsioner i nyrerne forårsaget af Leptospira interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni.**

Indtræden af immunitet: 2 uger efter den 2. injektion af basisvaccinationen for alle stammer.

Varighed af immunitet: Minimum et år efter den 2. injektion af basisvaccinationen gældende for alle stammer.

*Der sås ingen dødelighed forårsaget af Leptospira Canicola og Grippotyphosa i løbet af immunitetstesten.

**For Leptospira Copenhageni er varigheden af immuniteten ikke fastsat.

Dosering og indgivelsesvej

Når Eurican Lmulti anvendes alene: Injicer 1 dosis på 1 ml subkutant.

Når Eurican Lmulti anvendes som diluent for en af Boehringer Ingelheims frysetørrede vacciner mod hundesyge, hepatitisvirus, parvovirus og parainfluenza type 2, opløses lyofilisatet med suspensionen til injektion under aseptiske forhold. Ryst godt før brug. Hele opløsningen skal gives som en enkelt dosis.

Følgende vaccinationsskema bør følges

Basisvaccination

To injektioner med 4 ugers interval fra 7-ugers alderen.

Revaccination

Giv en dosis 12 måneder efter basisvaccinationen. Hunde skal revaccineres årligt med en enkelt boosterdosis.

Bivirkninger

Almindeligvis kan der umiddelbart efter injektion ses en mindre hævelse på injektionsstedet (≤ 2 cm), som normalt forsvinder inden for 1-6 dage. Dette kan ved nogle lejligheder være ledsaget af let kløe, varme og smerte på injektionsstedet. Forbigående sløvhed og opkastning er ligeledes almindeligt forekommende.

Ikke almindeligt kan der ses anoreksi, polydipsi, hypertermi, diarré, muskelsitren, muskelsvaghed og hudforandringer ved injektionsstedet.

I sjældne tilfælde kan der forekomme overfølsomhedsreaktioner (ansigtsødem, anafylaktisk chok, urticaria), hvoraf nogle kan være livstruende. I sådanne tilfælde skal passende symptomatisk behandling straks igangsættes.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 496441
EAN 7046264964415
PAKNINGER
Eurican L multi
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
10 x 1 dosis
496441
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.