Eurican DAPPi-L multi

10 x 1 dosis
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Hund

Indikationer

Aktiv immunisering af hund for at:

- forebygge dødelighed og kliniske symptomer forårsaget af hundesygevirus (CDV),

- forebygge dødelighed og kliniske symptomer forårsaget af smitsom hepatitisvirus hos hund (CAV),

- reducere virusudskillelse ved luftvejssygdom forårsaget af hundens adenovirus type 2 (CAV-2),

- forebygge dødelighed, kliniske symptomer og virusudskillelse forårsaget af hundens parvovirus (CPV)*,

- reducere virusudskillelse forårsaget af hundens parainfluenzavirus type 2 (CPiV),

- forebygge dødelighed, kliniske symptomer, infektion, bakteriel udskillelse samt spredning til og læsioner i nyrerne forårsaget af Leptospira interrogans serogruppe og serovar Icterohaemorrhagiae,

- forebygge dødelighed** og kliniske symptomer, reducere infektion, bakteriel udskillelse samt spredning til og læsioner i nyrerne forårsaget af Leptospira interrogans serogruppe og serovar Canicola,

- forebygge dødelighed** og reducere kliniske symptomer, infektion, bakteriel udskillelse samt spredning til og læsioner i nyrerne forårsaget af Leptospira kirschneri serogruppe og serovar Grippotyphosa.

- Forebygge dødelighed, kliniske symptomer, renal infektion, bakteriel udskillelse samt spredning til og læsioner i nyrerne forårsaget af Leptospira interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni.***


Indtræden af immunitet: 2 uger efter den 2. injektion af basisvaccinationen for alle stammer.


Varighed af immunitet: Minimum et år efter den 2. injektion af basisvaccinationen gældende for alle stammer.

Nuværende tilgængelige eksponerings- og serologiske data viser, at beskyttelse over for hundesygevirus, samt hundens adenovirus og parvovirus* varer i 2 år efter basisvaccination efterfulgt af den første årlige revaccination.

En beslutning om at ændre på vaccinationsprogrammet for dette veterinære lægemiddel skal tages med udgangspunkt i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til hundens tidligere vaccinationer og de epidemiologiske forhold.

*Beskyttelse over for hundens parvovirus type 2a, 2b og 2c er blevet demonstreret ved eksponering (type 2b) eller serologi (type 2a og 2c).

**Der sås ingen dødelighed forårsaget af Leptospira Canicola og Grippotyphosa under challengestudiet for immunitetens varighed.

***For Leptospira Copenhageni er varigheden af immuniteten ikke fastsat.

Dosering og indgivelsesvej

Rekonstituer lyofilisatet med suspension til injektion aseptisk. Ryst godt før brug. Hele opløsningen skal gives som en enkelt dosis.

Den færdige opløsning skal være opaliserende gul til orange.


Injicer 1 dosis på 1 ml subkutant i henhold til følgende vaccinationsprogram


Basisvaccination

To injektioner med 4 ugers interval fra 7-ugers alderen.

I tilfælde, hvor dyrlægen mistænker et højt indhold af maternelle antistoffer, og hvor basisvaccinationen er afsluttet før 16-ugers alderen, anbefales det at give en tredje injektion med Boehringer Ingelheims vaccine indeholdende hundesygevirus, hundens adenovirus og parvovirus efter 16-ugers alderen og minimum 3 uger efter den anden injektion.

Revaccination

Giv en dosis 12 måneder efter basisvaccinationen. Hunde skal revaccineres årligt med en enkelt boosterdosis.

Bivirkninger

Almindeligvis kan der umiddelbart efter injektion ses en mindre hævelse på injektionsstedet (≤ 2 cm), som normalt forsvinder inden for 1-6 dage. Dette kan ved nogle lejligheder være ledsaget af let kløe, varme og smerte på injektionsstedet. Forbigående sløvhed og opkastning er ligeledes almindeligt forekommende. 

Ikke almindeligt kan der ses anoreksi, polydipsi, hypertermi, diarré, muskelsitren, muskelsvaghed og hudforandringer ved injektionsstedet.

I sjældne tilfælde kan der forekomme overfølsomhedsreaktioner (ansigtsødem, anafylaktisk chok, urticaria), hvoraf nogle kan være livstruende. I sådanne tilfælde skal passende symptomatisk behandling straks igangsættes.


Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 158157
EAN 7046261581578
PAKNINGER
Eurican DAPPi-L multi
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
10 x 1 dosis
158157
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.