Engemycin vet.

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Kvæg. Svin. Får.

Indikationer

Infektioner forårsaget af tetracyclinfølsomme bakterier.

Dosering og indgivelsesvej

For at sikre korrekt dosering bør kropsvægten fastsættes så præcist som muligt for at undgå underdosering.

Engemycin Vet. kan gives i lav dosering til kvæg, svin og får. Effekten varer i 24 timer.

Til dyr med en kropsvægt op til 100 kg kan Engemycin Vet. gives i en høj dosering for at opnå forlænget effekt.

 

Lav dosering:

5 til 10 mg oxytetracyclin pr. kg kropsvægt i.v. eller i.m. (se tabel). Behandling bør gentages med 24 timers interval i 3 til 5 dage.

 

Høj dosering:

20 mg oxytetracyclin pr. kg kropsvægt i.m. (se tabel). Ved behov kan dosis gentages 48 timer efter første behandling. Det maksimale injektionsvolumen er 10 ml pr. injektion og maksimalt 2 injektioner pr. behandling.

Dyreart

Vægt

Dosering og indgivelsesmåde

Lav dosering:

24 timers interval i 3 til 5 dage

Høj dosering:

Engangsdosering. Kan gentages efter 48 timer

Administrations-vej

Dosering

Administrations-vej

Dosering

Antal inj. steder x volumen

Kvæg

alle

IV, IM

5-10 mg/kg

-

-

-

Kalve

< 100 kg

IV, IM

5-10 mg/kg

IM

20 mg/kg

Max 2x10ml

Svin

alle

IM

5-10 mg/kg

-

-

-

Svin

< 100 kg

IM

5-10 mg/kg

IM

20 mg/kg

Max 2x10ml

Får

alle

IV, IM

5-10 mg/kg

-

-

-

Får

< 100 kg

IV, IM

5-10 mg/kg

IM

20 mg/kg

Max 2x10ml

Bivirkninger

Gastrointestinale forstyrrelser kan forekomme.

Kan give anledning til emaljehypoplasi og -misfarvning hos dyr, hvor mineraliseringen af tandanlægget ikke er afsluttet.

Kredsløbskollaps kan forekomme ved hurtig intravenøs applikation.

Overfølsomhedsreaktioner (herunder anafylaktiske reaktioner) over for tetracycliner kan forekomme, men er meget sjældne.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Gris
Får
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 064402
EAN 7046260644021
PAKNINGER
Engemycin vet.
MSD Animal Health
1 x 100 ml
064402
Engemycin vet.
MSD Animal Health
1 x 250 ml
140476

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Får
Kvæg

Engemycin vet.

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.