Ekyflogyl vet.

1 x 125 ml
Gel
CU

Dyrearter

Hest

Indikationer

Til lindring af smerter og inflammation i forbindelse med lokaliserede muskel- og knoglelidelser.

Dosering og indgivelsesvej

Til kutan anvendelse. Påfør produktet på et afgrænset område over den underliggende læsion med en lille pensel (en malerpensel eller lignende). Om nødvendigt kan der anlægges en ikke-komprimerende forbinding for at dække det behandlede område. Påfør 10 til 30 ml to gange dagligt, svarende til 6 til 18 aktiveringer af pumpedispenseren, alt efter læsionens art.

Pumpen skal spædes to gange inden brug.

Fortsæt behandlingen, indtil de kliniske tegn ophører, men undgå at bruge produktet i mere end 12 dage.

For at åbne indretningen drejes snap-låget som vist på toppen. Efter hver anvendelse lukkes indretningen ved at dreje snap-låget i modsatte retning.

 

Bivirkninger

Der har været meget sjældne rapporteringer om lokale reaktioner (smerte, varme, hårtab, afskalning, forbrændingsmærker, hævelse).

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

- meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr af 10.000 behandlede dyr)

- meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Hest
Produktidentifikation - 537802
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 537802
EAN 7046265378020
PAKNINGER
Ekyflogyl vet.
proVET Nordic
1 x 125 ml
537802
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.