Dinalgen

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Kvæg, svin og hest.

Indikationer

Kvæg

- Reduktion af inflammation og smerter i forbindelse med halthed og post-partum lidelser i bevægeapparatet

- Reduktion af feber i forbindelse med bovin respiratorisk sygdom

- Reduktion af inflammation, feber og smerter ved akut klinisk mastitis i kombination med antimikrobiel behandling, hvor det er nødvendigt.

Svin

- Reduktion af feber i forbindelse med respiratorisk lidelse og Postpartum Dysgalactia Syndrom/MMA-syndrom (Mastitis Metritis Agalactia Syndrom) hos søer, i kombination med antimikrobiel behandling, hvor det er nødvendigt.

Hest

- Reduktion af inflammation og smerter i forbindelse med lidelser i det osteoartikulære system og skeletmuskulaturen (halthed, laminitis, osteoartritis, synovitis, tendinitis, osv.).

- Reduktion af postoperativ smerte og inflammation.

- Reduktion af visceral smerte forbundet med kolik.

Dosering og indgivelsesvej

Indgives intravenøst eller intramuskulært.

Kvæg

3 mg ketoprofen/kg legemsvægt, svarende til 1 ml af produktet/50 kg legemsvægt/dag, indgivet intravenøst eller intramuskulært, helst i halsregionen. Behandlingsvarigheden er 1-3 dage og bør etableres i overensstemmelse med alvorlighedsgraden og symptomernes varighed.

Svin

3 mg ketoprofen/kg legemsvægt, svarende til 1 ml af produktet/50 kg legemsvægt/dag indgivet intramuskulært som èn enkelt injektion. Afhængig af det observerede respons og på basis af den ansvarlige dyrlæges benefit/risk-vurdering kan behandlingen gentages i intervaller på 24 timer op til maksimalt tre behandlinger. Hver injektion bør foretages et nyt sted.

Hest

2,2 mg ketoprofen/kg legemsvægt, svarende til 0,75 ml af produktet/50 kg legemsvægt/dag indgivet intravenøst. Behandlingsvarigheden er 1-5 dage og bør etableres i overensstemmelse med alvorlighedsgraden og symptomernes varighed.

Normalt er én injektion tilstrækkelig til at behandle kolik. En yderligere dosis af ketoprofen kræver revurdering af dyrets kliniske status.

Bivirkninger

Intramuskulær injektion af ketoprofen kan forårsage milde, forbigående, nekrotiske, subkliniske muskellæsioner, som gradvist opheles i dagene efter behandlingens afslutning. Indgivelse i halsregionen minimerer omfanget og alvorlighedsgraden af disse læsioner.

Hos heste er der efter én ekstravaskulær administration af præparatet i den anbefalede mængde observeret forbigående lokale reaktioner, som forsvandt efter 5 dage.

På grund af ketoprofens virkningsmekanisme kan der forekomme eroderende og ulcerøse læsioner i mave-tarmkanalen efter gentagne indgivelser.

Som for alle NSAID'er, på grund af deres virkning som hæmmer af prostaglandinsyntesen, kan der være mulighed for mave- eller nyreintolerans hos visse individer.

Hvis der forekommer bivirkninger, skal behandlingen stilles i bero, og en dyrlæge bør spørges til råds.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 067870
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 067870
EAN 7046260678705
PAKNINGER
Dinalgen
ScanVet
1 x 100 ml
067870
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.