Diazedor vet.

10 x 2 ml
Injektionsvæske, opløsning
IV

Dyrearter

Hund

Kat

Indikationer

Hos hunde og katte

Til korttidsbehandling af konvulsive forstyrrelser og skeletmuskelspasmer af central og perifer oprindelse.

Som del af en præanæstesi- eller sedationsprotokol.

Dosering og indgivelsesvej

Udelukkende til administration ved langsom, intravenøs injektion.

Hund og kat

  • Korttidsbehandling af konvulsive forstyrrelser: 0,5-1,0 mg diazepam/kg kropsvægt (svarende til 0,5-1,0 ml/5 kg).
    Administreres som en bolus og gentages op til tre gange efter mindst 10 minutter hver gang.
  • Korttidsbehandling af skeletmuskelspasmer: 0,5-2,0 mg/kg kropsvægt (svarende til 0,5-2,0 ml/5 kg).
  • Som del af sedationsprotokol: 0,2-0,6 mg/kg kropsvægt (svarende til 0,2-0,6 ml/5 kg).
  • Som del af præanæstesiprotokol: 0,1-0,2 mg/kg kropsvægt (svarende til 0,1-0,2 ml/5 kg).

Bivirkninger

Hurtig intravenøs administration kan forårsage hypotension, hjerteforstyrrelser og tromboflebitis.

I sjældne tilfælde, overvejende hos små hunderacer, kan der observeres paradoksale reaktioner (som ekscitation, aggression eller hæmningsreducerende virkning). Anvendelse af diazepam som det eneste lægemiddel bør derfor undgås hos potentielt aggressive dyr. I meget sjældne tilfælde (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter) kan anvendelse af diazepam hos katte forårsage akut levernekrose og leversvigt.

Andre rapporterede bivirkninger indbefatter øget appetit (overvejende hos katte), ataksi, desorientering, ændringer i mental aktivitet og adfærd.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

- Meget almindelig (flere end 1 dyr ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Hund
Produktidentifikation - 157668
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 157668
EAN 7046261576680
PAKNINGER
Diazedor vet.
Salfarm Danmark A/S
10 x 2 ml
157668
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.