Denagard vet.

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Behandling af svinedysenteri forårsaget af Brachyspira hyodysenteriae.

Behandling af mycoplasmal artritis forårsaget af Mycoplasma hyosynoviae.

Respirationsvejsinfektioner hos svin forårsaget af tiamulinfølsomme mikroorganismer.

Dosering og indgivelsesvej

For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Behandling af svinedysenteri: Den anbefalede dosis er 8,1 mg tiamulin base/kg kropsvægt daglig (svarende til ca. 10 mg tiamulinhydrogenfumarat/kg kropsvægt). Dette kan gives som en dosis på 1,0 ml/20 kg kropsvægt administreret intramuskulært en gang dagligt i 1 – 2 dage.

Afhængigt af sværhedsgraden af sygdom kan det være nødvendigt at genbehandle individuelle kliniske tilfælde indtil tegn på sygdom er aftaget.

Behandling af mycoplasmal artritis og respirationsvejsinfektioner:

Den anbefalede dosis er 12,3 mg tiamulin base/kg kropsvægt daglig (svarende til ca. 15 mg tiamulinhydrogenfumarat/kg kropsvægt). Dette kan gives som en dosis på 1,5 ml/20 kg kropsvægt administreret intramuskulært en gang dagligt i 3 dage.
Det maksimale volumen pr. injektionssted bør ikke overstige 10 ml.

Bivirkninger

Hudreaktioner kan forekomme i meget sjældne tilfælde.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 540584
EAN 7046265405849
PAKNINGER
Denagard vet.
PharmaMénta
1 x 100 ml
540584
Denagard vet.
Elanco Denmark ApS
10 x 100 ml
102569
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.