Dectospot vet.

1 x 1 ml
Pour-on, opløsning
PN

Dyrearter

Kvæg

Får

Indikationer

På kvæg

Til behandling og forebyggelse af infestationer med både blodsugende og bidende lus, inkl. Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli og Haematopinus eurysternus. Også som hjælp til behandling og forebyggelse af både stikfluer og irriterende fluer, inkl. Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca-arter og Hydrotaea irritans.


På får

Til behandling og forebyggelse af infestationer med flåter (Ixodes ricinus) og lus (Linognathus ovillus, Bovicola ovis), fårelus (Melophagus ovinus) og til behandling af etablerede spyflueangreb (sædvanligvis Lucilia spp.).

På lam

Til behandling og forebyggelse af infestationer med flåter (Ixodes ricinus) og med lus (Bovicola ovis).

Dosering og indgivelsesvej

Til udvortes brug. Pour-on anvendelse.

Dosis

Kvæg: 100 mg deltamethrin pr. dyr, svarende til 10 ml af produktet.

Får: 50 mg deltamethrin pr. dyr, svarende til 5 ml af produktet.

Lam (under 10 kg kropsvægt eller 1 måneds alder): 25 mg deltamethrin pr. dyr svarende til 2,5 ml produkt.

Produktet skal påføres ufortyndet til midten af ​​skuldrene som vist i nedenstående diagrammer.

Ved behandling og forebyggelse af infestationer med tæger, fårelus og lus på får skal ulden deles og produktet påføres på dyrets hud. For at sikre maksimal virkning tilrådes det at:

• behandle kort tid efter klipning (dyr med kort uld),

• holde behandlede får adskilt fra ubehandlede får for at forebygge nye infestationer.

 

Beskyttelsen mod fluer varer i 4-6 uger.

Lus på kvæg

En behandling vil normalt udrydde alle lus. En komplet udryddelse af alle lus kan tage 4-5 uger, hvor lusene klækkes fra æggene og dør. Det kan ske, at meget få lus kan overleve på nogle få dyr.

 

Fårelus og lus på får

En behandling vil reducere forekomsten af infestationer med lus og fårelus i en periode på 4-6 uger efter behandling.

Etableret spyflueangreb på får: Påfør direkte på det maddike-inficerede område, så snart flueangrebet ses. Én applikation vil sikre, at spyfluelarver dræbes på kort tid. I tilfælde af mere avancerede angrebslæsioner anbefales det at klippe det farvede uld af inden behandling.

Det er ikke undersøgt, om vejret påvirker virkningens varighed.

Varigheden af forebyggelsesperioden mod Musca spp. kan variere.

Produktet bør påføres med en passende applikator

- Til udstyret med 250 ml og 500 ml bruges et målekammer påsat beholderen.

- Til udstyret med 1 liter og 2,5 liter bør der anvendes en passende applikator.

En passende applikator skal have følgende specifikationer

- Den skal kunne levere doser på 5 ml og 10 ml.

- Den skal have en fleksibel slange med en indvendig diameter på mellem 6 mm og 12 mm.

 

Applikatorernes anbefalede anvendelse vises i diagrammerne herunder.

1. Brug af målekammeret på beholderne med 250 ml og 500 ml:

 

2. Fastgørelse af beholderne på 1 liter og 2,5 liter på den passende applikator:

Bivirkninger

Neurologiske tegn (generel agitation eller prostration, tremor, abnorme bevægelser) er blevet registreret. Hyppigheden af ​​disse bivirkninger er meget sjælden.

Hudlidelser (skældannelse og pruritus) er observeret indenfor 48 timer efter behandling. Hyppigheden af ​​denne bivirkning er meget sjælden.

Hyppigheden af ​​bivirkninger er defineret som:

- meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkning i løbet af en behandling)

- almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- meget sjælden (færre end 1 ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Får
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 188776
EAN 7046261887762
PAKNINGER
Dectospot vet.
Bimeda Nordic Aps
1 x 1 ml
188776
Dectospot vet.
Bimeda Nordic Aps
1 x 250 ml
169964

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Får
Kvæg

Dectospot vet.

10 mg/ml Pour-on, opløsning
1 x 1 ml, 1 x 250 ml
Får
Kvæg

Dectospot vet.

10 mg/ml Pour-on, opløsning
1 x 1 ml, 1 x 250 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.