Cyclavance

1 x 30 ml
Oral opløsning
PO

Dyrearter

Hund, kat.

Indikationer

Behandling af kroniske manifestationer af atopisk dermatitis hos hund.

Symptomatisk behandling af kronisk allergisk dermatitis hos kat.

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Før behandlingen indledes bør alle andre behandlingsmuligheder have været overvejet.

Dyrets kropsvægt skal bestemmes nøjagtigt før behandling.

Hund:

Den anbefalede dosis af ciclosporin er 5 mg/kg kropsvægt (0,05 ml oral opløsning pr. kg kropsvægt), som i starten skal gives dagligt. Hyppigheden af indgivelsen bør efterfølgende reduceres, afhængigt af responset.

Initialt gives ciclosporin dagligt, indtil der ses en tilfredsstillende klinisk bedring. Dette vil sædvanligvis ske inden for 4-8 uger. Hvis der ikke ses en virkning inden for de første 8 uger, bør behandlingen stoppes.

Når de kliniske symptomer på atopisk dermatitis er under tilfredsstillende kontrol kan præparatet gives hver anden dag. Dyrlægen bør, med regelmæssige mellemrum, foretage en klinisk vurdering og justere doseringshyppigheden efter den opnåede kliniske effekt.

I visse tilfælde, hvor de kliniske symptomer er under kontrol med dosering hver anden dag, kan dyrlægen beslutte at give præparatet hver 3. til 4. dag. Man bør bruge den laveste effektive doseringshyppighed til at opretholde lindring af de kliniske tegn.

Patienter bør regelmæssigt revurderes og andre behandlingsmuligheder overvejes. Anvendelse af supplerende behandling (med f.eks. medicinsk shampoo eller fedtsyrer) kan eventuelt overvejes før doseringsintervallet nedsættes.

Behandlingens varighed bør justeres i henhold til behandlingsrespons. Behandlingen kan standses når de kliniske symptomer er under kontrol. Ved tilbagevenden af kliniske symptomer bør behandlingen genoptages med daglig dosering, og i visse tilfælde kan gentagne behandlingsforløb være nødvendig.

Dosering til hund:

Ved standarddosering med 5 mg/kg.

Vægt (kg)

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dosis (ml)

 

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Vægt (kg)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dosis (ml)

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

Vægt (kg)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Dosis (ml)

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

Vægt (kg)

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Dosis (ml)

1,55

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2

Vægt (kg)

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Dosis (ml)

2,05

2,1

2,15

2,2

2,25

2,3

2,35

2,4

2,45

2,5

Vægt (kg)

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Dosis (ml)

2,55

2,6

2,65

2,7

2,75

2,8

2,85

2,9

2,95

3

Vægt (kg)

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Dosis (ml)

3,05

3,1

3,15

3,2

3,25

3,3

3,35

3,4

3,45

3,5

Vægt (kg)

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Dosis (ml)

3,55

3,6

3,65

3,7

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

 

Emballage type 1

Med 30 og 60 ml flasker følger både en 1 ml oralsprøjte (med inddeling for hver 0,05 ml) og en 2 ml oralsprøjte (med inddeling for hver 0,1 ml). En af disse anvendes til at dosere efter kropsvægt, som angivet ovenfor.

Emballage type 2

Med 30 og 50 ml flasker følger både en 1 ml oralsprøjte (med inddeling for hver 0,05 ml) og en 3 ml oralsprøjte (med inddeling for hver 0,1 ml). En af disse anvendes til at dosere efter kropsvægt, som angivet ovenfor.

Kat:

Den anbefalede dosis af ciclosporin er 7 mg/kg kropsvægt (0,07 ml oral opløsning pr. kg kropsvægt), som i starten skal gives dagligt.

Hyppigheden af indgivelsen bør efterfølgende reduceres, afhængigt af responset.

Initialt gives ciclosporin dagligt, indtil der ses en tilfredsstillende klinisk bedring (vurderet på baggrund af kløens intensitet og læsionernes alvorlighed - ekskoriationer, miliær dermatitis, eosinofile plaques og/eller selvpåført alopeci. Dette vil sædvanligvis ske inden for 4-8 uger. Svær og langvarig kløe kan føre til stress og overdreven pelspleje. I sådanne tilfælde kan ophør af selvpåført alopeci være forsinket, selvom der under behandling sker en forbedring i forhold til kløe.

Når de kliniske symptomer på allergisk dermatitis er under tilfredsstillende kontrol kan præparatet gives hver anden dag. I visse tilfælde, hvor de kliniske symptomer er under kontrol med dosering hver anden dag, kan dyrlægen beslutte at give præparatet hver 3. til 4. dag. Man bør bruge den laveste effektive doseringshyppighed til at opretholde lindring af de kliniske symptomer.

Patienter bør regelmæssigt revurderes og andre behandlingsformer overvejes. Behandlingens varighed bør justeres i forhold til behandlingsrespons. Behandlingen kan standses, når de kliniske symptomer er under kontrol. Ved tilbagevenden af kliniske symptomer bør behandlingen genoptages med daglig dosering, og i visse tilfælde kan gentagne behandlingsforløb være nødvendig.

Præparatet kan gives enten iblandet foderet eller direkte i kattens mund. Opløsningen bør blandes med en lille portion foder, som gives til katten, gerne efter en passende fasteperiode, for at sikre at alt ædes. Hvis katten er uvillig til at æde foder iblandet præparatet, bør det gives ved at placere sprøjten til oral brug direkte i kattens mund og give den fulde dosis. Hvis en kat kun delvist æder foder iblandet præparatet, bør behandlingen genoptages den følgende dag ved brug af sprøjten til oral brug. Al ikke ædt medicineret foder skal smides ud med det samme og foderskålen skal vaskes omhyggeligt.

Virkning og sikkerhed af præparatet blev vist ved kliniske studier med en varighed på 4,5 måned.

Dosering til kat:

Da virkning og sikkerhed af ciclosporin ikke er fastlagt for katte der vejer mindre end 2,3 kg (se pkt. 4.5), bør brugen af præparatet til katte der vejer mindre end 2,3 kg baseres på den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper.

Ved standarddosering med 7 mg/kg

Vægt (kg)

2,1

2,9

3,6

4,3

5,0

5,7

6,4

7,1

Dosis (ml)

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

 

Vægt (kg)

7,9

8,6

9,3

10,0

10,7

11,4

12,1

12,8

13,6

14,3

Dosis (ml)

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

 

Emballage type 1

Med 30 og 60 ml flasker følger både en 1 ml oralsprøjte (med inddeling for hver 0,05 ml) og en 2 ml oralsprøjte (med inddeling for hver 0,1 ml). En af disse anvendes til at dosere efter kropsvægt, som angivet ovenfor.

Emballage type 2

Med 30 og 50 ml flasker følger både en 1 ml oralsprøjte (med inddeling for hver 0,05 ml) og en 3 ml oralsprøjte (med inddeling for hver 0,1 ml). En af disse anvendes til at dosere efter kropsvægt, som angivet ovenfor.

Brugsvejledning

Hund: Lægemidlet bør gives mindst 2 timer før eller efter fodring. Placer sprøjten til oral brug direkte i hundens mund.

Kat: Præparatet kan gives enten iblandet foderet eller direkte i kattens mund.

 

Indre emballage type 1

Indre emballage type 2

Hvis nødvendigt, kan sprøjten til oral brugs yderside aftørres med en tør klud, som smides ud umiddelbart efter brug.

Bivirkninger

Vedrørende malignicitet, se pkt. 4.3 og pkt. 4.5.

Hund: Forekomst af bivirkninger er ikke almindelig. De almindeligt forekommende bivirkninger er forstyrrelser i mave-tarmkanalen, som opkastning, slimet eller blød fæces og diarré. Disse er milde og forbigående og kræver sædvanligvis ikke seponering af behandlingen.

Andre bivirkninger, som er ikke almindeligt forekommende, er: sløvhed eller hyperaktivitet, anorexi, let til moderat hyperplasi af gummerne, hudreaktioner såsom vorteformede læsioner eller pelsforandringer, rødme og hævelse af det ydre øre samt muskelsvaghed eller muskelkramper.

Let og forbigående savlen kan ses efter indgift.

Disse virkninger forsvinder sædvanligvis spontant, når behandlingen seponeres.

I meget sjældne tilfælde er der konstateret diabetes mellitus, særligt hos West Highland White Terriers.

Kat:

Hos katte behandlet med ciclosporin er følgende bivirkninger set:

Meget almindelige: Forstyrrelser i mave-tarmkanalen, eks. opkast og diarré, kombineret med vægttab. Disse er almindeligvis milde og forbigående og kræver ikke, at behandlingen afbrydes.

Øget ædelyst ses også ofte.

Almindelige: Sløvhed, ophørt ædelyst, savlen, hyperaktivitet, øget drikkelyst, hyperplasi af gingiva og lymfopeni. Disse forsvinder almindeligvis spontant efter endt behandling eller nedsat doseringshyppighed.

Bivirkninger kan være alvorlige for det enkelte dyr.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

Videoer

Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund
Produktidentifikation - 563145
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 563145
EAN 7046265631453
PAKNINGER
Cyclavance
Virbac Danmark
1 x 30 ml
563145
Cyclavance
Virbac Danmark
1 x 50 ml
452671

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund

Cyclavance

100 mg/ml Oral opløsning
1 x 30 ml, 1 x 50 ml
Kat
Hund

Cyclavance

100 mg/ml Oral opløsning
1 x 30 ml, 1 x 50 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.