Comfortan vet.

1 x 10 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV
SC

Dyrearter

Hunde og katte.

Indikationer

• Analgesi af hunde og katte.

• Præmedicinering for generel anæstesi eller neuroleptanalgesi af hunde og katte i kombination med neuroleptika.


Dosering og indgivelsesvej

Inden administration bør kropsvægten bestemmes nøjagtigt.

Analgesi

Hunde: 0,5 til 1,0 mg Methadon HCl pr. kilo kropsvægt, s.c., i.m. eller i.v. (svarende til 0,05 til 0,1 ml/kg).

 

Katte: 0,3 til 0,6 mg Methadon HCl pr. kilo kropsvægt, intramuskulært (svarende til 0,03 til 0,06 ml/kg). Der bør anvendes en passende kalibreret sprøjte til at administrere produktet til katte, for at sikre korrekt dosering.

Da det individuelle respons på methadon varierer og til dels afhænger af dosering, dyrets alder, den individuelle smertetærskel og generelle tilstand, skal den optimale dosering vurderes individuelt. Hos hunde indtræder virkningen 1 time efter subkutan administration, ca. 15 minutter efter intramuskulær injektion og indenfor 10 minutter efter intravenøs injektion. Virkningen opretholdes i omkring 4 timer efter intramuskulær eller intravenøs injektion. Hos katte indtræder virkningen 15 minutter efter administration og virkningen opretholdes i gennemsnitligt 4 timer. Dyret skal overvåges løbende for at vurdere, hvorvidt yderligere analgesi efterfølgende er påkrævet.


Præmedicinering og/eller neuroleptanalgesi

Hunde:

• Methadon HCl 0,5-1 mg/kg kropsvægt, i.v., s.c. eller i.m. (svarende til 0,05 til 0,1 ml/kg)

Kombinationer – f.eks.:

• Methadon HCl 0,5 mg/kg kropsvægt, i.v. (svarende til 0,05 ml/kg)+ f.eks. midazolam eller diazepam. Induktion med propofol, vedligeholdelse med isofluran i oxygen.

• Methadon HCl 0,5 mg/kg kropsvægt, i.v. (svarende til 0,05 ml/kg) + f.eks.acepromazin.

Induktion med thiopenton eller propofol, vedligeholdelse med isofluran i oxygen, eller induktion med diazepam og ketamin.

• Methadon HCl 0,5-1,0 mg/kg kropsvægt, i.v. eller i.m. (svarende til 0,05 til 0,1 ml/kg) + α2-antagonist (f.eks. xylazin eller medetomidin).
Induktion med propofol, vedligeholdelse med isofluran i kombination med fentanyl eller total intravenøs anæstesiprotokol (TIVA): Vedligeholdelse med propofol i kombination med fentanyl.

TIVA protokol: Induktion med propofol indtil effekt. Vedligeholdelse med propofol og remifentanil. Kemisk-fysisk kompatibilitet er kun påvist for 1:5 opløsninger med følgende infusionsvæsker: Natriumklorid 0,9%, Ringers væske og glukose 5%.

 

Katte:

• Methadon HCl 0,3-0,6 mg/kg kropsvægt, i.m. (svarende til 0,03 til 0,06 ml/kg)

- Induktion med benzodiazepin (f.eks. midazolam) og dissociative lægemidler (f.eks. ketamin).

- Med nerveberoligende lægemidler (f.eks. acepromazin) og NSAID (meloxicam) eller sedativa (f.eks. α2–agonist).

- Induktion med propofol, vedligeholdelse med isofluran i ilt.

Doseringen afhænger af den ønskede grad af analgesi og bedøvelse, den ønskede varighed af effekten samt den samtidige brug af andre analgesika og anæstesimidler.

Når produktet anvendes sammen med andre produkter, kan der anvendes en lavere dosering.

For sikker brug sammen med andre veterinærlægemidler henvises til den relevante produktlitteratur.

Bivirkninger

I meget almindelige tilfælde (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger, er der blevet observeret følgende reaktioner efter administration af produktet:

Katte: Respiratorisk depression kan forekomme. Følgende milde stressreaktioner er observeret: Læbeslikning, vokalisering, urinering, defækation, mydriasis, hypertermi og diarré. Hyperalgesi er blevet observeret. Alle reaktioner var forbigående.

Hunde: Respiratorisk depression og bradykardi kan forekomme. Følgende milde reaktioner er observeret: Gispen, læbeslikning, savlen, vokalisering, uregelmæssig vejrtrækning, hypotermi, stirren og kropsrystelser. Lejlighedsvis er observeret urinering og defækation i den første time efter injektionen. Alle reaktioner var forbigående.

Udlevering

A-P4 - Kopieringspligtigt

Videre produktinformation

Kat
Hund
Produktidentifikation - 492312
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 492312
EAN 7046264923122
PAKNINGER
Comfortan vet.
Dechra Veterinary Products
1 x 10 ml
492312

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund

Comfortan vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.