Cepesedan vet.

1 x 5 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Hest, kvæg

Indikationer

Sedation og let analgesi af hest og kvæg for at lette behandlingen i forbindelse med kliniske undersøgelser og mindre kirurgiske indgreb.

Detomidin kan benyttes til:

• Undersøgelser (f.eks. rektale og gynækologiske undersøgelser, endoskopi, røntgen,).

• Mindre kirurgiske indgreb (f.eks. behandling af sår, dental behandling, behandling af sener, fjernelse af hudtumorer, behandling af yver).

• Ved behandling og medicinering (f.eks. nasogastrisk sonde, skoning).

• Præmedicinering før administration af injektions- eller inhalations anæstesi.

Se pkt. 4.5 før brug.

Dosering og indgivelsesvej

Til intramuskulær (i.m.) eller intravenøs (i.v) injektion. Lægemidlet bør injiceres langsomt. Effekten indtræder hurtigere efter intravenøs injektion.

Dosis

μg/kg

Dosis

ml/100 kg

Sedations

niveau

Indsættelse af effekt

(minutter)

Effektens varighed

(timer)

     

hest

kvæg

 

10-20

0,1-0,2

Let

3-5

5-8

0,5-1

20-40

0,2-0,4

Moderat

3-5

5-8

0,5-1

Ved behov for forlænget sedation og analgesi, kan doser på 40 – 80 μg/kg anvendes. Effektens varighed er optil 3 timer.

Hvis detomidin benyttes i kombination med andre præparater for at forstærke sedationen eller som præmedicinering før generel anæstesi, kan doser på 10 – 30 μg/kg anvendes.

Det anbefales at vente 15 minutter efter injektionen af detomidin, før man starter den planlagte behandlingen af dyret.

For at undgå overdosering bestemmes dyrets legemsvægt så nøjagtigt som muligt.

Bivirkninger

Injektion med detomidin kan give følgende bivirkninger:

- Bradykardi

- Forbigående hypo- og/eller hypertension

- Respiratorisk depression, sjældent hyperventilation

- Øget blodglucose

- Som andre sedativer kan detomidin udløse paradoksale reaktioner (f.eks. ekscitation)

- Ataksi

- Uterine kontraktioner

- Hos heste: hjertearytmi, atrioventriculær og sinoatrial blok

- Hos kvæg: tympani, nedsat vommotorik, hæmmelse af tungen

Ved doser over 40 μg/kg kan følgende symptomer ses:

Svedudbrud, pilo-erektion, muskelrystelser,forbigående penisprolaps hos hingste og vallakker,og mild forbigående tympani og øget spytafsondring hos kvæg.

I meget sjældne tilfælde kan heste vise koliksymptomer efter administration af alpha2-sympato-mimetica, fordi lægemidler af denne type kan nedsætte tarmens motilitet. Detomidin bør derfor bruges med forsigtighed til heste med tegn på kolik eller forstoppelse.

En diuretisk effekt ses ofte 45 – 60 minutter efter behandlingen.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 093270
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 093270
EAN 7046260932708
PAKNINGER
Cepesedan vet.
ScanVet
1 x 5 ml
093270
Cepesedan vet.
ScanVet
1 x 20 ml
093279

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kvæg
Hest

Cepesedan vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 5 ml, 1 x 20 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.