Cefaseptin (5 kg)

1 x 10 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Hund og kat.

Indikationer

Katte:

• Til behandling af kutane og subkutane hudinfektioner (sår og abscesser) forårsaget af Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Eschericha coli, Pasteurella spp., der er følsomme over for cefalexin.

Hunde:

• Til behandling af bakterielle hudinfektioner (herunder dyb og overfladisk pyoderma) forårsaget af organismer, herunder Staphylococcus spp., der er følsomme over for cefalexin.

• Til behandling af urinvejsinfektioner (herunder nefritis og cystitis) forårsaget af organismer, herunder Escherichia coli, der er følsomme over for cefalexin.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral brug.

15 mg cefalexin pr. kg legemsvægt 2 gange daglig (svarende til 30 mg pr. kg legemsvægt pr. dag) svarende til én tablet pr. 5 kg legemsvægt to gange dagligt i løbet af en behandlingsperiode på:

Hunde:

Urinvejsinfektion: 14 dage
Overfladisk bakterieinfektion af huden: mindst 15 dage

Dyb bakteriel infektion af huden: mindst 28 dage

Katte:

Kutane og subkutane infektioner (sår og abscesser): 5 dage

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så præcist som muligt for at undgå underdosering.

Produktet kan ved behov knuses eller tilsættes til foderet.

Ved alvorlige eller akutte tilfælde kan dosis fordobles. Dette gælder dog ikke i tilfælde af kendt nyreinsufficiens (se pkt. 4.5).

Bivirkninger

Der blev observeret let eller forbigående opkastning og/eller diarré med almindelig hyppighed i katte i kliniske studier. De fleste af disse bivirkninger blev observeret én gang. De var reversible uden symptomatisk behandling eller afbrydelse af behandlingen med cefalexin.

I sjældne tilfælde kan der forekomme overfølsomhed.

I tilfælde af overfølsomhedsreaktioner skal behandlingen seponeres.

I meget sjældne tilfælde er der set kvalme, opkastning og/eller diarre hos visse hunde efter administration.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Kat
Hund
Produktidentifikation - 587008
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 587008
EAN 7046265870081
PAKNINGER
Cefaseptin (5 kg)
Equidan Vetline
1 x 10 stk
587008

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund

Cefaseptin (5 kg)

75 mg Tablet
1 x 10 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.