Carprodyl vet.

1 x 12 stk
Tyggetablet
PO
PO

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Til hund:

Reduktion af inflammation og smerter forårsaget af muskulo-skeletale sygdomme og degenerativ ledsygdom. Som opfølgning til parenteral analgesi ved behandling af postoperativ smerte.


Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse.

4 mg carprofen pr. kg legemsvægt pr. dag.

En startdosis på 4 mg carprofen pr. kg legemsvægt pr. dag givet som en enkelt daglig dosis. Den analgesiske effekt fra hver dosis varer i mindst 12 timer.

Den daglige dosis kan reduceres afhængigt af klinisk respons.

Varighed af behandlingen vil afhænge af det kliniske respons. Langvarig behandling bør foregå under regelmæssig tilsyn af dyrlæge.

For at forlænge den analgesiske og anti-inflammatoriske effekt postoperativt kan en parenteral, præoperativ behandling med carprofen til injektion følges op med carprofentabletter med en dosis på 4 mg/kg/dag i 5 dage.

Overskrid ikke den anbefalede dosis.

Tabletter brækkes på følgende måde: Læg tabletten på en jævn overflade med dens rillede side nedad (konveks side opad).

Tabletten kan halveres ved forsigtigt at trykke med spidsen af pegefingeren midt på tabletten. For at dele tabletten i kvarte trykkes forsigtigt med pegefingeren midt på en af de halve tabletter.

Hver tyggetablet kan deles i kvarte, således at dosering bliver korrekt svarende til dyrets individuelle legemsvægt.

Antal tabletter pr. dag

Hundens vægt (kg)

¼

≥ 7,5

< 14,4

½

≥ 14,5

< 20,9

¾

≥ 21

< 29,9

1

≥ 30

< 37,4

1 ¼

≥ 37,5

< 44,9

1 ½

≥ 45

< 52,4

1 ¾

≥ 52,5

< 59,9

2

≥ 60

< 70

Tyggetabletter er tilsat smagsstoffer og indtages villigt af hunde. Tyggetabletter kan administreres med eller uden foder.

Bivirkninger

Typiske bivirkninger forbundet med NSAID, såsom opkastning, tynd afføring/diarré, fækal okkult blod, nedsat appetit og sløvhed er blevet rapporteret. Disse bivirkninger forekommer sædvanligvis inden for den første uge af behandlingen og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder efter ophør af behandlingen, men kan i meget sjældne tilfælde være alvorlige eller dødelige.

Hvis der forekommer bivirkninger bør anvendelse af lægemidlet ophøre, og en dyrlæge bør konsulteres.

Som med andre NSAID er der risiko for sjældne nyre- eller idiosynkratiske leverbivirkninger.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 499292
EAN 7046264992920
PAKNINGER
Carprodyl vet.
Ceva Animal Health
1 x 12 stk
499292
Carprodyl vet.
Ceva Animal Health
1 x 120 stk
426521
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.