Canixin DHPPi

10 x 1 dosis
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Aktiv immunisering af hunde fra 8-ugers alderen for at

• forebygge dødelighed og kliniske symptomer forårsaget af hundesygevirus;

• forebygge dødelighed og kliniske symptomer forårsaget af hundens adenovirus type 1;

• forebygge dødelighed og kliniske symptomer, samt reducere virusudskillelse forårsaget af hundens parvovirus vist ved belastningsforsøg udført med en CPV-2b stamme;

• forebygge kliniske symptomer og reducere virusudskillelse forårsaget af hundens parvovirus vist ved et belastningsforsøg udført med en CPV-2c stamme;

• reducere kliniske symptomer fra luftvejene og virusudskillelse forårsaget af hundens parainfluenzavirus og hundens adenovirus type 2;

Indtræden af immunitet:

Det er vist, at immuniteten indtræder:

• fra 3 uger efter grundvaccination for CDV, CAV2 og CPV

• fra 4 uger efter grundvaccination for CPiV og CAV-1

Varighed af immunitet:

Immuniteten efter grundvaccination varer 1 år for alle antigener.

Ved forløbet af immunitetsstudierne foretaget et år efter grundvaccination var der ingen signifikant forskel mellem vaccinerede og ikke vaccinerede hunde mht. virusudskillelse af CPiV og CAV-2.

Efter booster-vaccination et år efter grundvaccination er immunitetens varighed 3 år for CDV, CAV-1, CAV-2 og CPV, og 1 år for CPiV.

Immunitetens varighed for CAV-2 efter booster-vaccination blev ikke fastlagt ved smitteforsøg, men ved tilstedeværelse af antistoffer mod CAV-2 3 år efter.

Dosering og indgivelsesvej

Efter rekonstituering af lyofilisat med solvens omrystes forsigtigt og dosis på 1 ml injiceres umiddelbart efter subkutant i henhold til nedenstående vaccinationsprogram:

Grundvaccination

- første vaccination fra 8-ugers alderen

- anden vaccination 3 - 4 uger senere

Maternelle antistoffer kan somme tider påvirke immunresponset efter vaccination. I disse tilfælde anbefales det at give en tredje vaccination fra 15-ugers alderen.

Revaccination

En boostervaccination med en dosis bør gives 1 år efter endt grundvaccination.

Efterfølgende revaccinationer kan foretages med et interval på op til 3 år.

Årlig revaccination er nødvendig for CPiV.

Rekonstitueret vaccine fremstræder let lyserød.

Hvis aktiv immunisering mod leptospirer også er påkrævet, kan Virbacs leptospirose-vaccine anvendes i stedet for solvens. Efter rekonstituering af en dosis af vaccinen med en dosis af Virbacs leptospirose-vaccine omrystes forsigtigt (rekonstitueret vaccine fremtræder beige med tone af lyserød) og en dosis på 1 ml injiceres umiddelbart efter subkutant i henhold til samme vaccinationsprogram som ovenstående (årlig revaccination er påkrævet for leptospira-antigenet).

Hvis aktiv immunisering mod rabies også er påkrævet, og Virbacs rabiesvaccine er markedsført, kan en dosis af Virbacs rabies-vaccine anvendes i stedet for solvens. Der henvises til produktresumeet for Virbacs rabies-vaccine vedrørende vaccinationsprogram mod rabies.

Bivirkninger

En forbigående hævelse (≤ 4 cm) eller et mindre diffust lokalt ødem, som i sjældne tilfælde kan være forbundet med smerte og kløe, var almindelig forekommende under studierne af sikkerheden. Disse lokale reaktioner forsvinder spontant inden for 1 til 2 uger.

Forskellige grader af forbigående nedstemthed var almindeligt forekommende under de kliniske studier. Forbigående feber eller fordøjelsesproblemer i form af nedsat ædelyst, diarré og opkast var sjældent forekommende i bivirkningsrapporter.


Overfølsomhedsreaktioner (f.eks. anafylaktisk reaktion, hud-reaktioner, som ødem/hævelse, rødmen, kløe) forekommer meget sjældent i bivirkningsrapporter. I tilfælde af en sådan allergisk eller anafylaktisk reaktion, bør adækvat symptomatisk behandling gives.


Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 599002
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 599002
EAN 7046265990024
PAKNINGER
Canixin DHPPi
Virbac Danmark
10 x 1 dosis
599002
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.