Canidryl

1 x 20 stk
Tablet
PO
PO

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Reduktion af inflammation og smerte forårsaget af muskuloskeletale sygdomme og degenerativ ledsygdom. Som opfølgning til parenteral analgesi ved behandling af postoperativ smerte.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral administration.

4 mg carprofen pr. kg. legemsvægt pr. dag.

Der anbefales en startdosis på 4 mg carprofen pr. kg legemsvægt pr. dag, givet enten som enkeltdosis eller fordelt på to lige store doser. Den daglige dosis kan reduceres afhængig af klinisk respons. Behandlingens varighed afhænger af den opnåede effekt. Langvarig behandling bør ske under regelmæssig dyrlægetilsyn.

Parenteral præoperativ behandling med carprofen kan efterfølges af carprofentabletter med dosis på 4 mg/kg/dag i fem dage for at forlænge den analgetiske og antiinflammatoriske beskyttelse postoperativt.

Overskrid ikke den anbefalede dosis.

100mg: Returner opdelte tabletter til blisterpakningen eller beholderen, og brug indenfor 72 timer. Opdelte tabletter skal bruges ved næste administration. Resterende opdelte tabletter efter den sidste administration af produktet skal kasseres

Bivirkninger

Typiske bivirkninger forbundet med NSAID-præparater, såsom opkastning, tynd afføring/ diarré, fækal okkult blødning, nedsat appetit og letargi er blevet rapporteret. Disse bivirkninger forekommer sædvanligvis i løbet af den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingsophør, men kan i meget sjældne tilfælde være alvorlige eller dødelige.

I tilfælde af bivirkninger bør præparatet seponeres og dyrlægen kontaktes.

Som for andre NSAID-præparater er der risiko for sjældne nyre- eller idiosynkratiske leverbivirkninger.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 113751
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 113751
EAN 7046261137515
PAKNINGER
Canidryl
Orion Pharma Animal Health
1 x 20 stk
113751
Canidryl
Orion Pharma Animal Health
1 x 100 stk
588131

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Canidryl

20 mg Tablet
1 x 20 stk, 1 x 100 stk
Hund

Canidryl

20 mg Tablet
1 x 20 stk, 1 x 100 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.