Canicaral vet.

1 x 100 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Reduktion af inflammation og smerter forårsaget af muskuloskeletale sygdomme og slidgigt. Som opfølgning til parenteral analgesi ved behandling af postoperative smerter.

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

For at sikre en korrekt dosering skal legemsvægten bestemmes så akkurat som muligt for at undgå overdosering.

Dosering

2 ‑ 4 mg carprofen pr. kg legemsvægt daglig.

Til reduktion af inflammation og smerter forårsaget af muskuloskeletale sygdomme og slidgigt: en indledende dosis på 4 mg carprofen pr. kg legemsvægt daglig givet som en enkelt daglig dosis eller som to lige store doser kan, afhængigt af det kliniske respons, reduceres til 2 mg carprofen/kg legemsvægt/dag givet som en enkelt dosis. Behandlingsvarigheden afhænger af det observerede respons for patienten. For behandling længere end 14 dage skal hunden regelmæssigt undersøges af en dyrlæge.

Den anbefalede dosering må ikke overskrides.

For at sørge for, at den analgetiske og antiinflammatoriske virkning dækker den postoperative periode, kan parenteral præoperativ behandling med et injicerbart carprofen-præparat efterfølges af carprofen-tabletter med 4 mg/kg legemsvægt/dag i op til 5 dage.

Den følgende tabel er beregnet som en guide til at levere præparatet med en dosishastighed på 4 mg pr. kg. legemsvægt daglig.

Antal tabletter til en dosishastighed på 4 mg/kg legemsvægt

Legemsvægt (kg)

Canicaral Vet.
40 mg

1 gang daglig

Canicaral Vet. 40 mg

2 gange daglig

Canicaral Vet.
160 mg

1 gang daglig

Canicaral Vet. 160 mg

2 gange daglig

>2,5 kg ‑ 5 kg

         

>5 kg ‑ 7,5 kg

     

>7,5 kg ‑ 10 kg

     

>10 kg ‑ 12,5 kg

     

>12,5 kg ‑ 15 kg

     

>15 kg ‑ 17,5 kg

       

>17,5 kg ‑ 20 kg

           

>20 kg ‑ 25 kg

           

>25 kg ‑ 30 kg

            

>30 kg ‑ 35 kg

         

>35 kg ‑ 40 kg

         

>40 kg ‑ 50 kg

           

>50 kg ‑ 60 kg

         

>60 kg ‑ 70 kg

       

>70 kg ‑ 80 kg

       

= ¼ tablet = ½ tablet = ¾ tablet = 1 tablet

Tabletterne kan deles i 2 eller 4 lige store dele for at sikre en akkurat dosering. Placer tabletten på en flad overflade med delekærven opad og den konvekse (afrundede) side mod overfladen.

Halvdele: tryk ned med tommelfingrene på begge sider af tabletten.

Fire dele: tryk ned med tommelfingeren midt på tabletten.

Bivirkninger

Typiske bivirkninger forbundet med NSAID'er, såsom opkastning, blød afføring/diarré, okkult blod i fæces, appetitløshed og letargi er blevet meget sjældent rapporteret. Disse bivirkninger opstår normalt i løbet af den første behandlingsuge, og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder efter seponering af behandlingen, men i meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller dødelige.

Hvis der opstår bivirkninger, skal behandlingen seponeres, og der skal søges dyrlægehjælp.

Som for andre NSAID'er er der en risiko for sjældne uønskede renale eller idiosynkratiske hepatiske bivirkninger.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

Videoer

Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund
Produktidentifikation - 434353
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 434353
EAN 7046264343531
PAKNINGER
Canicaral vet.
Dechra Veterinary Products
1 x 100 stk
434353
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.