Calcibel

12 x 500 ml
Infusionsvæske, opløsning
IV

Dyrearter

Heste, kvæg, får, geder, svin.

Indikationer

Til behandling af akut hypocalcæmi.

Dosering og indgivelsesvej

Intravenøs anvendelse.

Kvæg:

Til langsom, intravenøs infusion

Voksent kvæg

40-50 ml af dette produkt per 50 kg kropsvægt
(svarende til 17.2 – 21.5 mg Ca2+ og 5.8 – 7.2 mg Mg2+ per kg kropsvægt).

Kalve:

30 ml af dette produkt per 50 kg kropsvægt
(svarende til 12.9 mg Ca2+ og 4.3 mg Mg2+ per kg kropsvægt).

Får, geder, svin:

Til langsom, intravenøs infusion

30 ml af dette produkt per 50 kg kropsvægt
(svarende til 12.9 mg Ca2+ og 4.3 mg Mg2+ per kg kropsvægt).

Voksent kvæg, kalve, får, geder og svin:

Den intravenøse infusion skal udføres langsomt over en periode på 20 - 30 minutter.

Heste:

Til langsom, intravenøs infusion

30 ml af dette produkt per 50 kg kropsvægt

(svarende til 12.9 mg Ca2+ og 4.3 mg Mg2+ per kg kropsvægt).

Infusion hos heste bør ikke overstige en rate på 4 - 8 mg/kg/t. calcium (svarende til 0,18 - 0,36 ml/kg/time af dette produkt). Det anbefales at fortynde den nødvendige dosis af dette produkt 1: 4 med isotonisk saltvand eller dextrose og give det som infusion over mindst to timer.

Doseringsvejledningen er kun vejledende og skal tilpasses det enkelte dyrs mangel og faktiske tilstand af kredsløbet.

Endnu en behandling kan gives mindst 6 timer efter behandling. Yderligere behandlinger kan gives hver 24 timer, hvis det er klart, at de igangværende symptomer skyldes hypocalcæmi.

Bivirkninger

Der kan i meget sjældne tilfælde opstå forbigående hypercalcæmi med følgende symptomer:

- Indledende bradykardi,

- Rastløshed, muskeltremor, savlen,

- Stigning i respirationsfrekvens.

En stigning på hjertefrekvensen efter en indledende bradykardi kan indikere en overdosis. I dette tilfælde skal infusionen stoppes øjeblikkeligt. Forsinkede bivirkninger i form af forstyrrelser af den generelle helbredstilstand og symptomer på hypercalcæmi kan forekomme op til 6-10 timer efter indgift og må ikke diagnosticeres som et tilbagefald af hypocalcæmi.

Se også "Overdosis".

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
Får
Ged
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 522138
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 522138
EAN 7046265221388
PAKNINGER
Calcibel
Orion Pharma Animal Health
12 x 500 ml
522138
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.