Butoxvet

1 x 1000 ml
Pour-on, opløsning
PN

Dyrearter

Kvæg, får.

Indikationer

Kvæg:

Til behandling og forebyggelse af infestationer med følgende ektoparasitter:

- blodsugende lus (Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus)

- bidende lus (Bovicola bovis)

 

Til kontrol af:

- stikfluer (Stomoxys calcitrans, Haematobia spp.) og andre generende fluer (Musca spp., Hippobosca spp.)

Får:

Til behandling og forebyggelse af infestationer med følgende ektoparasitter:

- blodsugende lus (Linognathus ovillus)

- bidende lus (Bovicola ovis)

- fårets luseflue (Melophagus ovinus)

For at undgå resistens bør Butoxvet kun anvendes, hvis er sikret, at de fluearter, der skal behandles, er følsomme over for det aktive stof.

Dosering og indgivelsesvej

Anvendes som pour-on. Omrystes grundigt før brug.

For 250 og 1000 ml flasker: Skru applikatoren på som beskrevet i indlægssedlen.

For 2500 ml flasken: Med den medfølgende slange forbindes automatsprøjten til studsen på låget.

Fordel produktet jævnt langs dyrets ryg fra overgang mellem hoved og hals til halen.

 

Fluer:

Kvæg

Op til 100 kg kropsvægt: 10 ml Butoxvet

100 til 300 kg kropsvægt: 20 ml Butoxvet

Mere end 300 kg kropsvægt: 30 ml Butoxvet

Blodsugende og bidende lus samt fårets luseflue:

Kvæg, får

10 ml Butoxvet pr. dyr

Følgende forhold skal iagttages ved behandling af får:

o Behandl kort tid efter klipning (dyr med kort uld)

o Hold klippede dyr adskilt fra ikke-klippede dyr

o Klip og behandl drægtige får 4-6 uger før læmning

Lægemidlet gives som en enkelt behandling. Imidlertid kan behandling mod fluer gentages hver 6.-10. uge afhængigt af graden af infestation.

Virkningstiden over for Musca spp. kan variere.

Vejrets indflydelse på virkningstiden er ikke undersøgt.

Bivirkninger

Deltamethrin er lokalirriterende for øjne og slimhinder.

Hudirritation (fx erytem eller pruritus) og samtidig rastløshed, hyperaktivitet, angst eller overfølsomhed og kast med hovedet og pisken med halen er observeret i meget sjældne tilfælde efter administration af lægemidlet.

.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- meget almindelige (mere end 1 ud af 10 dyr får bivirkninger i løbet af en behandling)

- almindelige (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 dyr)

- ualmindelige (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 dyr)

- sjældne (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Får
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 444280
EAN 7046264442807
PAKNINGER
Butoxvet
MSD Animal Health
1 x 1000 ml
444280
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.