Butorgesic vet.

1 x 10 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV
SC

Dyrearter

Hest

Hund

Kat


Indikationer

Hest

Som analgetikum

Lindring af abdominalsmerter, der skyldes kolik af gastrointestinal oprindelse.

Som sedativ (i kombination)

Til sedation i kombination med visse α2-adrenoceptoragonister (detomidin, romifidin). Til terapeutiske og diagnostiske foranstaltninger såsom mindre kirurgiske indgreb på en stående hest.


Hund

Som analgetikum

Lindring af lette til moderate viscerale smerter og lette til moderate smerter efter bløddelskirurgi.

Som sedativ (i kombination)

Til dyb sedation i kombination med medetomidin.

Som præanæstetikum

Præanæstetisk anvendelse af præparatet har medført dosisrelateret reduktion af dosis af induktionsanæstetika.

Som anæstetikum (i kombination)

Som en del af anæstesien i kombination med medetomidin og ketamin.


Kat

Som analgetikum

Til lindring af moderate postoperative smerter efter bløddelskirurgi og mindre kirurgiske indgreb.

Som sedativ (i kombination)

Til dyb sedation i kombination med medetomidin.

Som anæstetikum (i kombination)

Som en del af anæstesien i kombination med medetomidin og ketamin.

Dosering og indgivelsesvej

Hest: Intravenøst (i.v.).

Hund og kat: Intravenøst (i.v.), subkutant (s.c.) og intramuskulært (i.m.).

Ved administration som en intravenøs injektion må lægemidlet ikke injiceres som en bolus.

Der skal bruges forskellige injektionssteder, hvis der er behov for gentagen s.c. eller i.m. administration.

Gummiproppen må maksimalt punkteres 20 gange.


Hest

Som analgetikum

Monoterapi

0,1 mg butorphanol/kg (1 ml af præparatet/100 kg) i.v. Dosis kan gentages efter behov. De analgetiske virkninger ses inden for 15 minutter efter injektion.

Som sedativ

Med detomidin

Detomidinhydrochlorid: 0,012 mg/kg i.v. efterfulgt inden for 5 minutter af butorphanol: 0,25 ml/100 kg i.v.

Med romifidin

Romifidin: 0,04-0,12 mg/kg i.v. efterfulgt inden for 5 minutter af butorphanol: 0,2 ml/100 kg i.v.


Hund

Som analgetikum

Monoterapi

0,2-0,3 mg butorphanol/kg (0,02-0,03 ml af præparatet/kg) i.v., i.m. eller s.c. injektion.

Administreres 15 minutter inden anæstesiens afslutning for at sikre analgesi i opvågningsfasen. Dosis kan gentages efter behov.

Som sedativ

Med medetomidin

Butorphanol: 0,01 ml/kg i.v. eller i.m.

Medetomidin: 0,01-0,025 mg/kg i.v. eller i.m.

Der skal gå 20 minutter, for at sedation kan opstå, inden indgrebet går i gang.

Som præanæstetikum

Monoterapi til analgesi hos hunde

0,1-0,2 mg butorphanol/kg (0,01-0,02 ml af præparatet/kg) i.v., i.m. eller s.c., der gives 15 minutter inden induktion.

Som anæstetikum

I kombination med medetomidin og ketamin

Butorphanol: 0,01 ml/kg i.m.

Medetomidin: 0,025 mg/kg i.m. efterfulgt efter 15 minutter af ketamin: 5 mg/kg i.m.

Det tilrådes ikke at reversere denne kombination med atipamezol hos hunde.


Kat

Som analgetikum

Præoperativt

0,4 mg butorphanol/kg (0,04 ml af præparatet/kg) i.m. eller s.c.

Administreres 15-30 minutter før administration af i.v. midler til induktionsanæstesi.

Administreres 5 minutter før induktion med i.m. midler til induktionsanæstesi såsom kombinationer af i.m. acepromazin/ketamin eller xylazin/ketamin. Se også pkt. 5.1. vedrørende analgesiens varighed.

Postoperativt

Administreres 15 minutter inden anæstesiens afslutning for at sikre analgesi i opvågningsfasen: Enten 0,4 mg butorphanol/kg (0,04 ml af præparatet/kg) s.c. eller i.m. eller 0,1 mg butorphanol/kg (0,01 ml af præparatet/kg) i.v.

Som sedativ

Med medetomidin

Butorphanol: 0,04 ml/kg i.m. eller s.c.

Medetomidin: 0,05 mg/kg s.c.

Til suturering af sår bør der yderligere bruges lokalanæstesi.

Som anæstetikum

I kombination med medetomidin og ketamin

- I.m. administration

Butorphanol: 0,04 ml/kg i.m.

Medetomidin: 0,08 mg/kg i.m.

Ketamin: 5 mg/kg i.m.

- I.v. administration

Butorphanol: 0,01 ml/kg i.v.

Medetomidin: 0,04 mg/kg i.v.

Ketamin: 1,25-2,50 mg/kg i.v. (afhængigt af den ønskede anæstesidybde).

Bivirkninger

Alle dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Der kan i meget sjældne tilfælde observeres smerter ved intramuskulær injektion.

Hest

Den mest almindelige bivirkning er let ataksi, som kan vare i 3-10 minutter.

Ved kombination med detomidin kan der opstå let til svær ataksi, men kliniske studier har vist, at det ikke er sandsynligt, at heste kollapser. Der skal træffes normale forsigtigheds­regler for at undgå selvskadende adfærd hos dyret.

Butorphanol kan også i meget sjældne tilfælde medføre bivirkninger på den gastrointestinal motilitet hos heste, selvom der ikke forekommer nedsat transittid i mave-tarm-kanalen. Disse virkninger er dosisrelaterede og generelt lette og forbigående.

Butorphanol kan i meget sjældne tilfælde forårsage excitatoriske, lokomotoriske virkninger (vandren omkring).

Ved anvendelse i kombination med α2-adrenoceptoragonister kan der i meget sjældne tilfælde opstå depression af det kardiopulmonale system. Dette kan i sjældne tilfælde være fatalt.

Hund

Der er rapporteret om sjældne tilfælde af forbigående ataksi, anoreksi og diarré.

Der kan i meget sjældne tilfælde opstå respiratorisk og kardiel depression (udtrykt ved fald i respirationsfrekvens, udvikling af bradykardi og fald i diastolisk blodtryk). Graden af depression er dosisafhængig.

Der kan i meget sjældne tilfælde opstå nedsat gastrointestinal motilitet.

Kat

Der kan i meget sjældne tilfælde opstå respiratorisk depression.

Butorphanol kan i meget sjældne tilfælde forårsage excitation, angst, desorientering, dysfori og mydriasis.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

• Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

• Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

• Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

• Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

• Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-PK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer
Kat
Hund
Hest
Produktidentifikation - 541401
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 541401
EAN 7046265414018
PAKNINGER
Butorgesic vet.
ScanVet
1 x 10 ml
541401
Butorgesic vet.
ScanVet
1 x 20 ml
558790

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund
Hest

Butorgesic vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml, 1 x 20 ml
Kat
Hund
Hest

Butorgesic vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml, 1 x 20 ml
Kat
Hund
Hest

Butorgesic vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml, 1 x 20 ml
Kat
Hund
Hest

Butorgesic vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml, 1 x 20 ml
Kat
Hund
Hest

Butorgesic vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml, 1 x 20 ml
Kat
Hund
Hest

Butorgesic vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml, 1 x 20 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.