Butagran Equi

20 x 5 g
Oralt pulver
PO

Dyrearter

Heste (chip-mærket hest).

Indikationer

Præparatet er indiceret til behandling af sygdomme i knogler, led og muskler, hvor der kræves smertelindring og en reduktion af den associerede inflammation, f.eks. ved halthed associeret med osteoartritis, bursitis, laminitis og inflammation af bløddele, især hvor den fortsatte mobilitet anses for at være ønskværdig.

Det er også egnet til at begrænse inflammation efter kirurgi, myositis og anden form for inflammation af bløddele.

Præparatet kan anvendes som et febernedsættende middel hvor det anses for tilrådeligt, f.eks. ved virale infektioner af luftvejene.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse.

Den følgende doseringsvejledning bør anvendes for hver 450 kg vægt, i henhold til det individuelle respons:

Dag 1: To breve eller 10 g præparat to gange dagligt (svarende til 4,4 mg phenylbutazon/kg vægt ved hver lejlighed).

Dag 2-4: Et brev eller 5 g præparat to gange dagligt (svarende til 2,2 mg phenylbutazon/kg vægt ved hver lejlighed), efterfulgt af et brev eller 5 g præparat dagligt (2,2 mg phenylbutazon/kg vægt dagligt) eller på hver anden dag efter behov.

Hvis der ikke ses respons efter 4-5 dage, seponeres behandlingen. Hø kan forsinke absorptionen af phenylbutazon og dermed starten på den kliniske virkning. Der rådes til ikke at give hø lige før eller under administrationen af præparatet.

For en nemmere administration kan præparatet blandes med en begrænset mængde klid eller havre.

Bivirkninger

Som for andre NSAID'er, der hæmmer prostaglandin-syntese, kan der opstå gastrisk og/eller renal intolerans. Dette er normalt forbundet med en overdosering, og sådanne hændelser er sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr). Der ses normalt lindring ved behandlingsophør og efter påbegyndelse af støttende symptomatisk behandling (se pkt. 4.10 for yderligere oplysninger).

Bloddyskrasi kan forekomme.

Ponyer er meget udsatte for gastrisk sårdannelse med dette præparat, selv ved terapeutiske doser (der kan også ses diarré, sårdannelse i munden og hypoproteinæmi).

Hvis bivirkninger opstår bør behandlingen afbrydes og en dyrlæge spurgt til råds.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hest
Produktidentifikation - 433954
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 433954
EAN 7046264339541
PAKNINGER
Butagran Equi
Salfarm Danmark A/S
20 x 5 g
433954
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.