Bupaq Multidose vet.

1 x 10 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Hund og kat.

Indikationer

Hund:

Postoperativ smertebehandling.

Potensering af de sedative virkninger af centralt virkende stoffer.

Kat:

Postoperativ smertebehandling.

Dosering og indgivelsesvej

Til intramuskulær eller intravenøs anvendelse.

HUND: Post-operativ analgesi, potensering af sedation

KAT: Post-operativ analgesi

10 - 20 mikrogram pr. kg (0,3 – 0,6 ml pr.10 kg)

Til yderligere smertelindring kan dosis gentages om nødvendigt:

HUND: enten efter 3 - 4 timer med 10 mikrog/kg.
  eller efter 5 - 6 timer med 20 mikrog/kg.
KAT:   én gang, efter 1 - 2 timer med 10 - 20 mikrog/kg.


Den sedative effekt indtræder 15 minutter efter indgivelse.

Fuld smertestillende effekt indtræder først op til 30 minutter efter indgivelse. For at sikre at det smertestillende middel virker under operationen og øjeblikkeligt ved opvågningen, skal præparatet indgives præoperativt som en del af præmedicineringen.

Ved indgivelse for potensering af sedation eller som en del af præmedicineringen skal dosis af andre centralt virkende stoffer, som for eksempel acepromazin eller medetomidin, reduceres. Reduktionen afhænger af den nødvendige sedationsgrad, det enkelte dyr, hvilke andre stoffer der findes i præmedicineringen, og hvordan bedøvelsen induceres og opretholdes. Det kan også være muligt at reducere mængden af inhalationsbedøvelse.

Indgivelse af opioider med sedativ og analgetisk effekt kan give forskelligt respons i dyr. Derfor bør det enkelte dyrs respons overvåges, og senere doser justeres i overensstemmelse hermed. I nogle tilfælde giver gentagne doser ikke yderligere smertebehandling. I disse tilfælde bør det overvejes at anvende et passende NSAID til injektion.

Forud for administrering bør dyrets vægt nøjagtigt bestemmes. Der skal anvendes en korrekt gradueret injektionssprøjte for præcis dosering.

Gummiproppen må højst gennembrydes 25 gange.

Bivirkninger

Savlen, bradykardi, hypotermi, agitation, dehydrering og miosis kan forekomme hos hunde og i sjældne tilfælde kan der forekomme hypertension og tachykardi.

Mydriasis og tegn på eufori (overdreven spinden, rastløs gang frem og tilbage, gnubben med hovedet) forekommer almindeligvis hos katte og forsvinder normalt inden for 24 timer.

Buprenorphin kan forårsage respirationsdepression, (se pkt. 4.5).

Når præparatet anvendes til analgesi, ses sedation sjældent, men kan forekomme ved højere doser end anbefalet.

Lokalt ubehag eller smerte ved injektionsstedet, der resulterer i at dyret vokaliserer, forekommer meget sjældent*. Denne effekt er normalt midlertidig.

*Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ikke almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

A - Receptpligtigt, en udlevering
Kat
Hund
Produktidentifikation - 472318
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 472318
EAN 7046264723180
PAKNINGER
Bupaq Multidose vet.
Salfarm Danmark A/S
1 x 10 ml
472318
Bupaq Multidose vet.
Salfarm Danmark A/S
5 x 10 ml
502763

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund

Bupaq Multidose vet.

0,3 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml, 5 x 10 ml
Kat
Hund

Bupaq Multidose vet.

0,3 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml, 5 x 10 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.