Bovilis RSP live vet.

1 x 5 dosis
Næsespray, lyofilisat og solvens til suspension
IN

Dyrearter

Kvæg

Indikationer

Til aktiv immunisering af kalve fra den dag de er født og fremefter til reduktion af kliniske symptomer fra respiratoriske sygdomme og reduktion af virusspredning fra infektioner med BRSV og PI3.

Indtræden af immunitet

BRSV: 6 dage (5 dage for kalve vaccineret fra 1 uges alderen og fremefter).

PI3: 1 uge.

Varighed af immunitet

12 uger.

Dosering og indgivelsesvej

Nasal anvendelse.

Kalve kan vaccineres fra den dag de bliver født og fremefter.

Rekonstituer lyofilisat med solvens som beskrevet nedenfor. Det skal sikres, at lyofilisatet er fuldstændig rekonstitueret før anvendelse. Den rekonstituerede opløsning er en rosa eller lyserød farvet suspension.

Administrer en enkelt dosis på 2 ml rekonstitueret vaccine pr. dyr, 1 ml i hvert næsebor.


Vejledning i rekonstitution

1-, 5- og 10-dosis pakningsstørrelser

For korrekt rekonstitution af lyofilisatet overføres solvensen ved brug af nål og sprøjte til hætteglasset med lyofilisat (2 ml til 1-dosis, 10 ml til 5-dosis og 20 ml til 10-dosis, se også tabellen nedenfor). Vakuummet i hætteglasset medvirker til, at sprøjten hurtigt tømmes. Resuspender så ved at ryste. Vaccinesuspensionen kan tages op i en sprøjte med en ren spids. Vaccinen i sprøjten er nu klar til brug, direkte fra spidsen af sprøjten. En sprøjteanordning er ikke nødvendig.


20-, 25- og 50-dosis pakningsstørrelser

For korrekt rekonstitution af lyofilisatet, overfør 20 ml solvens ved brug af nål og sprøjte til hætteglasset med lyofilisat. Vakuummet i hætteglasset medvirker til, at sprøjten hurtigt tømmes. Resuspender så ved at ryste. Træk vaccinesuspensionen fuldstændig op, og overfør den tilbage i solvenshætteglasset for at sikre den korrekte dosis/volumen ratio til den respektive pakningstørrelse (40 ml til 20-dosis, 50 ml til 25-dosis og 100 ml til 50-dosis, se også tabellen nedenfor). Vaccinesuspensionen kan tages op i en sprøjte med en ren spids. Vaccinen i sprøjten er nu klar til brug, direkte fra spidsen af sprøjten. En sprøjteanordning er ikke nødvendig.

Når flere dyr vaccineres, anbefales det at skifte sprøjten eller spidsen af multidosissprøjten mellem hver vaccination for at undgå overførsel af patogener.

Doser pr. hætteglas

Mængde solvens

Dosis

1

2 ml

2 ml

5

10 ml

2 ml

10

20 ml

2 ml

20

40 ml

2 ml

25

50 ml

2 ml

50

100 ml

2 ml

Bivirkninger

Let og forbigående udflåd fra næsen er meget almindeligt forekommende i to dage efter vaccination. Let og forbigående hoste er almindeligt forekommende og forsvinder normalt i løbet af tre dage. Let og forbigående udflåd fra øjnene er almindeligt forekommende og forsvinder normalt i løbet af to dage. En forbigående stigning i respirationsrate er almindeligt forekommende og forsvinder normalt i løbet af 4 dage. En forbigående mindre stigning i kropstemperatur er meget almindeligt forekommende efter vaccination (meget sjældent op til 41,1 °C) og forsvinder i løbet af 4 dage.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 428434
EAN 7046264284346
PAKNINGER
Bovilis RSP live vet.
MSD Animal Health
1 x 5 dosis
428434
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.