Bovilis Bovipast RSP

1 x 10 ml
Injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Kvæg.

Indikationer

Til aktiv immunisering af kvæg mod:

- Parainfluenza-3-virus, for at reducere infektion.

- Bovine Respiratory Syncytial-virus, for at reducere infektion og kliniske symptomer.

- Mannheimia haemolytica serotype A1, for at reducere infektion, dødelighed, kliniske symptomer, lungelæsioner samt spredning til lungen forårsaget af serotyperne A1 og A6.

Krydsimmunitet mod Mannheimia haemolytica, serotype A6, er påvist ved podningsforsøg foretaget i laboratorium efter endt basisvaccination.

Det humorale immunrespons mod Bovine Respiratory Syncytial-virus og parainfluenza-3-virus er højst 2 uger efter endt basisvaccination. Den beskyttende immunitets varighed er ikke fastlagt ved podningsforsøg.

Indtræden af immunitet: 2 uger

Varighed af immunitet: Ikke fastlagt

Dosering og indgivelsesvej

Dosis: 5 ml.

Administrationsmetode: Subkutan anvendelse. Injektion på siden på halsen.

Basisvaccination:

Dyrene bør, fra de er ca. 2 uger gamle, gives to vaccinationer med et interval på ca. 4 uger.

Booster-doser:

Hvis det er nødvendigt at booster-vaccinere, bør der gives en enkelt dosis ca. 2 uger før hver risikoperiode (fx transport, flytning til nyt dyrehold, flytning til ny stald).

Vaccinen skal omrystes grundigt før brug.

Til vaccinationsbrug anbefales kanyler, der er 1,5 til 2,0 mm i diameter og 10 til 18 mm lange. Vaccinen skal bringes til stuetemperatur før brug og injiceres hurtigt.

Bivirkninger

I laboratorie og feltforsøg:

Vaccination kan almindeligvis medføre midlertidig hævelse på injektionsstedet (i udtalte tilfælde kan en smal hævelse ses på op til 10 cm). Normalt forsvinder hævelsen fuldstændigt eller reduceres til en lille ubetydelig bule i løbet af 2-3 uger efter vaccination, dog kan man hos enkelte dyr finde meget små reaktioner i op til 3 måneder. Endvidere kan der almindeligvis efter vaccination forekomme let feber, der varer i højst 3 dage, og samtidig kan der i sjældne tilfælde ses en lettere uvilje mod at bevæge sig.

Erfaring efter markedsføring:

I meget sjældne tilfælde forekommer overfølsomhedsreaktioner, der kan være livsfarlige.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)
- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 039105
EAN 7046260391055
PAKNINGER
Bovilis Bovipast RSP
MSD Animal Health
1 x 10 ml
039105
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.