Bovigen RCE vet.

1 x 5 ml
Injektionsvæske, emulsion
IM

Dyrearter

Kvæg (drægtige køer og kvier)

Indikationer

Til aktiv immunisering af drægtige køer og kvier for at øge antistofniveauet mod E. Coli adhæsion F5 (K 99) antigen, rotavirus og coronavirus. Når kalve får kolostrum fra vaccinerede køer i den første uge af deres liv, er det blevet påvist, at disse antistoffer reducerer sværhedsgraden af diarré forårsaget af bovint rotavirus, bovint coronavirus og enteropatogen E. Coli F5 (K99) og reducerer virusudskillelse hos kalve, som er inficeret med bovint rotavirus eller bovint coronavirus.

Indtræden af immunitet: Passiv immunitet begynder, når kalve får kolostrum, og er afhængig af, at kalvene får tilstrækkelig kolostrum efter fødsel.

Dosering og indgivelsesvej

Intramuskulær anvendelse.

Almindelig aseptiske procedurer skal anvendes i forbindelse med vaccination.

Kun sterile sprøjter og kanyler må anvendes.

Lad vaccinen nå stuetemperatur før brug. Omryst godt før og indimellem under brug for at sikre, at bundfaldet er opløst inden administration.

Ved pakning af henholdsvis 90 ml og 450 ml anbefales det at bruge automatisk doseringsudstyr for at beskytte proppen mod nedbrydning ved flere gennemstik.

En dosis: 3 ml

En dosis under hver drægtighed, som skal gives 12-3 uger inden forventet kælvning.

Fodring med kolostrum

Beskyttelsen af kalve afhænger af tilstrækkelig indtagelse af kolostrum fra vaccinerede køer. Der bør tages foranstaltninger for at sikre, at kalve får tilstrækkelige mængder kolostrum i de første dage af deres liv. Hvis kalve ikke få nok antistoffer gennem kolostrum hurtigt efter fødsel, vil den passive overførsel af antistoffer fejle. Det er vigtigt, at alle kalve får så meget kolostrum som muligt fra første malkning inden for de første seks timer efter kælvning. Det anbefales, at mindst 3 liter kolostrum gives inden for de første 24 timer, og denne mængde svarer til ca. 10 % af vægten af en kalv.

For at opnå optimale resultater og reducere smittetrykket på gården, skal en vaccinationspolitik med vaccination af hele besætningen vedtages.

Bivirkninger

Let hævelse på injektionsstedet 5-7 cm i diameter er almindelig og kan i nogle tilfælde i første omgang være ledsaget af forhøjet lokal temperatur. Typisk går sådan hævelse væk inden for 15 dage.

Lette, forbigående temperaturstigninger (op til 0,8 °C) kan observeres inden for 24 timer efter vaccination, som går væk inden for 4 dage efter vaccination.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
Produktidentifikation - 517505
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 517505
EAN 7046265175056
PAKNINGER
Bovigen RCE vet.
Virbac Danmark
1 x 5 ml
517505
Bovigen RCE vet.
Virbac Danmark
1 x 30 ml
586643
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.