Bovalto

1 x 5 ml
Injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Kvæg

Indikationer

Til aktiv immunisering af kvæg der mangler maternelle antistoffer mod:

- parainfluensa 3-virus, for at reducere virusudskillelse som følge af infektion,

- bovint respiratorisk syncytialvirus, for at reducere virusudskillelse som følge af infektion,

- Mannheimia haemolytica serotype A1, for at reducere kliniske tegn og lungeskader.

Indtræden af immunitet: 3 uger

Varighed af immunitet: 6 måneder

Dosering og indgivelsesvej

Subkutan anvendelse.

Dosis: 2 ml administreret subkutant.

Varmes op til en temperatur på 15 °C til 25 °C før brug.

Omrystes.

Basisvaccination

Kalve fra ikke-immune moderdyr: to injektioner med tre ugers mellemrum fra 2-ugers alderen.

For kalve fra immune moderdyr eller fra moderdyr med ukendt immunstatus skal vaccinationsplanen tilpasses efter dyrlægens vurdering, således at der tages højde for maternelle antistoffers potentielle indflydelse på vaccinationsresponset.

Revaccination

Giv en dosis seks måneder efter gennemført basisvaccination.

Effekten af revaccination blev påvist ved måling af det serologiske respons og er ikke blevet vurderet ved eksponering.

Bivirkninger

Kvæg:

Meget almindelig

(> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Hævelse på injektionsstedet*

Almindelig

(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr):

Hypertermi**

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Reaktioner af anafylaktisk karakter***
Smerte på injektionsstedet****

*Denne hævelse kan have en diameter på op til 10 cm eller mere og kan være forbundet med smerte. Sædvanligvis reduceres den progressivt og forsvinder inden for 6 uger efter vaccination.
** Forbigående stigning i kropstemperaturen, som er højere efter den anden injektion, (max. 1,5 °C) og varer op til 3 dage efter vaccination.

*** I sådanne tilfælde bør relevant symptomatisk behandling gives.
**** Associeret med hævelse på injektionsstedet.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 564079
EAN 7046265640790
PAKNINGER
Bovalto
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 5 ml
564079
Bovalto
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 25 ml
123680
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.