Bimoxyl LA

1 x 100 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Kvæg

Får

Svin

Indikationer

Hos kvæg:

Behandling af luftvejsinfektioner og andre infektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme gram-positive og gram-negative bakterier.

Hos får og svin:

Behandling af infektionssygdomme forårsaget af eller forbundet med amoxicillinfølsomme bakterier.

Dosering og indgivelsesvej

Intramuskulær anvendelse

Den anbefalede dosering er 15 mg amoxicillin pr. kg legemsvægt.

Dette svarer til 1 ml/10 kg. For at sikre korrekt dosering og undgå overdosering bør legemsvægten fastslås så nøjagtigt som muligt.

Det maksimale injektionsvolumen på et injektionssted er:

Kvæg: 20 ml

Får: 4 ml

Svin: 5 ml

Større doser bør opdeles og indgives på separate injektionssteder.

Indgift bør gentages en gang efter 48 timer. Der skal anvendes et andet/andre injektionssted(er) end ved de(n) første injektion(er).

Der anvendes en tør, steril kanyle og sprøjte til ekstraktion af suspensionen for at undgå hydrolysering af amoxicillinet.

Aftør septum før opsugning af hver dosis.

Omrystes godt før brug.

Proppen må højst perforeres 30 gange.

Bivirkninger

Penicilliner og cephalosporiner kan forårsage overfølsomhed efter indgift. Allergiske reaktioner over for disse stoffer kan af og til være alvorlige.

Lejlighedsvise lokale forbigående reaktioner kan forekomme på injektionsstedet.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D
Gris
Får
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 116026
EAN 7046261160261
PAKNINGER
Bimoxyl LA
Bimeda Nordic Aps
1 x 100 ml
116026
Bimoxyl LA
Bimeda Nordic Aps
1 x 250 ml
557916

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Får
Kvæg

Bimoxyl LA

150 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
Gris
Får
Kvæg

Bimoxyl LA

150 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
Gris
Får
Kvæg

Bimoxyl LA

150 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
Gris
Får
Kvæg

Bimoxyl LA

150 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
Gris
Får
Kvæg

Bimoxyl LA

150 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
Gris
Får
Kvæg

Bimoxyl LA

150 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.