Benestermycin vet.

20 x 1 ml
Intramammær suspension
MA

Dyrearter

Kvæg.

Indikationer

Mastitis hos goldkøer forårsaget af penicillin/framycetin-følsomme bakterier.

Dosering og indgivelsesvej

Til intramammær brug

1 intramammærsprøjte pr. inficeret kirtel ved goldning.

Yveret bør malkes ud og patterne renses og desinficeres omhyggeligt før infusion. Kontaminering af intramammærsprøjten bør undgås.

Indholdet af én intramammærsprøjte (280 mg benethaminpenicillin, 100 mg penethamathydriodid og 100 mg framycetin­sulfat) indsprøjtes i hver patte umiddelbart efter den sidste malkning i laktationen.

Bivirkninger

Allergiske reaktioner (allergiske hudreaktioner, anafylaktisk shock) kan forekomme meget sjældent. I tilfælde af bivirkninger, bør disse behandles symptomatisk.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 405342
EAN 7046264053423
PAKNINGER
Benestermycin vet.
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
20 x 1 ml
405342
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.