Bayvantic vet. (< 4 kg)

4 x 1 ml
Spot-on, opløsning
SN

Dyrearter

Hund

Til hunde i de forskellige vægtklasser bruges en passende Bayvantic Vet. spot-on, opløsning (se pkt. 4.9).

Indikationer

Til behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) på hunde.

Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. Én behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Præparatet kan anvendes som en del af behandlings­strategien ved loppebetinget allergisk dermatit.

Til behandling af pelslus (Trichodectes canis).

Præparatet har en vedvarende acaricid og repellerende virkning mod flåtangreb (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus i 4 uger og Dermacentor reticulatus i 3 uger).

Ved at repellere og dræbe flåt-vektoren Rhipicephalus sanguineus reducerer præparatet sandsynligheden for overførsel af patogenet Ehrlichia canis, hvorved risikoen for ehrlichiosis hos hund reduceres. Studier har vist at risikoen er reduceret fra dag 3 efter behandling og varer i 4 uger.

Flåter, som allerede er på hunden, dræbes ikke med sikkerhed inden for 2 dage efter behandling, men kan forblive på hunden. Det anbefales at fjerne disse flåter, inden behandling foretages, så de forhindres i at fæstne sig og suge blod.

Én behandling har repellerende (”anti-blodsugende”) virkning på sandfluer (Phlebotomus papatasi i 2 uger og Phlebotomus perniciosus i 3 uger), på myg (Aedes aegypti i 2 uger og Culex pipiens i 4 uger) og på almindelige stikfluer (Stomoxys calcitrans) i 4 uger.

Reducerer risikoen for infektion med Leishmania infantum fra sandfluer (Phlebotomus perniciosus) i op til 3 uger. Det er en indirekte effekt, der skyldes produktets virkning på vektoren.

Dosering og indgivelsesvej

Anbefalet minimumdosis er:

10 mg/kg legemsvægt (lgv) imidacloprid og 50 mg/kg lgv permethrin.

Doseringstabel for Bayvantic Vet. Spot-on, opløsning:

Hund
(kg legemsvægt)

Præparat

Volumen

(ml)

Imidacloprid

mg/kg legemsvægt

Permethrin

mg/kg legemsvægt

≤ 4 kg

Bayvantic Vet.

til hunde under 4 kg

0,4 ml

Minimum 10

Minimum 50

> 4 kg ≤ 10 kg

Bayvantic Vet. til hunde på 4 – 10 kg

1,0 ml

10 – 25

50 – 125

> 10 kg ≤ 25 kg

Bayvantic Vet. til hunde på 10 – 25 kg

2,5 ml

10 – 25

50 – 125

> 25 kg ≤ 40 kg

Bayvantic Vet. til hunde på 25 – 40 kg

4,0 ml

10 - 16

50 – 80

For at reducere reinfestation med nye lopper anbefales det at behandle alle husstandens hunde samtidigt. Husstandens øvrige dyr bør også behandles med et passende præparat. For yderligere at sanere omgivelserne anbefales det at bruge et egnet bekæmpelsesmiddel, der er virksomt mod voksne lopper og deres udviklingsstadier i omgivelserne.

Præparatet forbliver virksomt, også selvom dyret bliver vådt. Imidlertid bør langvarig, intens udsættelse for vand undgås. I tilfælde af hyppig udsættelse for vand kan virkningen nedsættes. I disse tilfælde må der ikke genbehandles oftere end 1 gang om ugen. Hvis det er nødvendigt at vaske hunden med shampoo, anbefales det at gøre dette før påføringen af præparatet eller mindst to uger herefter, for at opnå den bedst mulige virkning af præparatet.

I tilfælde af pelslus anbefales en yderligere dyrlægeundersøgelse 30 dage efter behandlingen, da nogle dyr kan have brug for en 2. behandling.

For beskyttelse af hunden i hele sæsonen for sandfluer bør behandlingen omhyggeligt fortsættes i hele perioden.

Kun til brug på huden. Applicer kun på uskadt hud.


Anvendelse af pipetter med kort hals

Tag en pipette ud af pakningen. Hold pipetten opret, drej og træk hætten af. Vend hætten rundt og sæt den anden ende på pipetten. Drej rundt, for at bryde forseglingen, og træk hætten af igen.

Hunde på 10 kg og under

Med hunden i stående stilling deles pelsen mellem skulderbladene, indtil huden er synlig. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk fast adskillige gange for at tømme indholdet ud direkte på huden.

Hunde over 10 kg

Med huden i stående stilling påføres pipettens indhold 4 steder på ryggen fra skulderblad til halerod. På hvert påføringssted deles pelsen, indtil huden er synlig. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk forsigtigt en del af indholdet ud direkte på huden. For at undgå, at opløsningen løber ned ad siden på hunden, påfør ikke for meget af produktet på ét enkelt sted.

Anvendelse af pipetter med lang hals

Tag en pipette ud af pakningen. Hold pipetten opret, drej og træk hætten af.

 

Hunde på 10 kg og under

Med hunden i stående stilling deles pelsen mellem skulderbladene, indtil huden er synlig. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk fast adskillige gange for at tømme indholdet ud direkte på huden.

Hunde over 10 kg

Med huden i stående stilling påføres pipettens indhold 4 steder på ryggen fra skulderblad til halerod. På hvert påføringssted deles pelsen, indtil huden er synlig. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk forsigtigt en del af indholdet ud direkte på huden. For at undgå, at opløsningen løber ned ad siden på hunden, påfør ikke for meget af produktet på ét enkelt sted.

Bivirkninger

Kløe og påvirkning af pels (f.eks. fedtet pels) på applikationsstedet samt opkastning blev observeret i de kliniske studier som ikke almindelige reaktioner. Andre reaktioner som rødmen, inflammation og hårtab på applikationsstedet samt diarre blev kun sjældent rapporteret.

I meget sjældne tilfælde er reaktioner som forbigående hudreaktioner (såsom øget lokal kløe, kradsen og gniden, alopecia (hårtab), og rødmen på applikationsstedet) og sløvhed hos hunde blevet rapporteret i spontane rapporteringer (bivirkningsovervågning). Symptomerne forsvinder normalt af sig selv.

I meget sjældne tilfælde kan hundene vise adfærdsændring (uro, rastløshed, pipen eller de ruller sig), mave-tarm symptomer (øget savlen, eller nedsat appetit) og neurologiske reaktioner så som ustabile bevægelser og spjætten hvis hunden er følsom overfor permethrin. Disse symptomer er normalt forbigående og kræver ingen behandling.

Forgiftning som følge af utilsigtet oral indtagelse hos hunde er næppe sandsynligt, men kan i sjældne tilfælde ske. I så fald kan neurologiske tegn såsom tremor og sløvhed forekomme. Behandlingen bør være symptomatisk. Intet specifikt antidot kendes.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

H-V - Håndkøb, veterinær, ikke apoteksforbeholdt
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 044519
EAN 7046260445192
PAKNINGER
Bayvantic vet. (< 4 kg)
Elanco Denmark ApS
4 x 1 ml
044519
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.