Baytril vet.

1 x 100 ml
Oral opløsning
PO

Dyrearter

Kalve.

Indikationer

Infektioner forårsaget af enrofloxacinfølsomme bakteri­er.

Dosering og indgivelsesvej

2,5-5 mg/kg legemsvægt dagligt i 3-10 dage.

Dyrlægen må kun anvende, udlevere eller ordinere fluroquinoloner til brug i indtil 5 dage, såfremt det ved en aktuel akkrediteret laboratoriemæssig resistensundersøgelse på et akkrediteret laboratorium er dokumenteret, at andre registrerede antibiotika ikke er anvendelige.

Ved akut sygdom kan behandlingen kun iværksættes før resultatet af resistensundersøgelsen foreligger, hvis de kliniske symptomer og dyrlægens kendskab til sygdomsforekomsten og resistensforholdene i besætningen begrunder iværksættelsen af en sådan behandling. Såfremt resultatet af resistensundersøgelsen viser, at andre antibiotika er virksomme, skal videre behandling foretages med disse.

Behandlingen skal senest 14 dage efter afslutning indberettes til den fødevareregion, hvortil dyrlægen hører, med oplysning om dato for behandlingens påbegyndelse og afslutning, hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet, diagnose, resultat af resistensundersøgelsen, besætningens CHR-nummer, dyrlægens autorisationsnummer samt underskrift.

Bivirkninger

Ingen.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

B
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 508671
EAN 7046265086710
PAKNINGER
Baytril vet.
Elanco Denmark ApS
1 x 100 ml
508671

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kvæg

Baytril vet.

25 mg/ml Oral opløsning
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.