Baytril vet.

1 x 50 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV
SC

Dyrearter

Kvæg (kalve)

Får

Geder

Svin

Hunde

Katte


Indikationer

Kvæg (kalve)

Behandling af luftvejsinfektioner forårsaget af enrofloxacinfølsomme stammer af Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica og Mycoplasma spp.

Behandling af infektioner i fordøjelseskanalen forårsaget af enrofloxacinfølsomme stammer af Escherichia coli.

Behandling af septikæmi forårsaget af enrofloxacinfølsomme stammer af Escherichia coli.

Behandling af akut mycoplasma-arthritis forårsaget af enrofloxacinfølsomme stammer af Mycoplasma bovis.

Får

Behandling af infektioner i fordøjelseskanalen forårsaget af enrofloxacinfølsomme stammer af Escherichia coli.

Behandling af septikæmi forårsaget af enrofloxacinfølsomme stammer af Escherichia coli.

Behandling af mastitis forårsaget af enrofloxacinfølsomme stammer af Staphylococcus aureus og Escherichia coli.

Geder

Behandling af luftvejsinfektioner forårsaget af enrofloxacinfølsomme stammer af Pasteurella multocida og Mannheimia haemolytica.

Behandling af infektioner i fordøjelseskanalen forårsaget af enrofloxacinfølsomme stammer af Escherichia coli.

Behandling af septikæmi forårsaget af enrofloxacinfølsomme stammer af Escherichia coli.

Behandling af mastitis forårsaget af enrofloxacinfølsomme stammer af Staphylococcus aureus og Escherichia coli.

Svin

Behandling af luftvejsinfektioner forårsaget af enrofloxacinfølsomme stammer af Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. og Actinobacillus pleuropneumoniae.

Behandling af infektioner i fordøjelseskanalen forårsaget af enrofloxacinfølsomme stammer af Escherichia coli.

Behandling af septikæmi forårsaget af enrofloxacinfølsomme stammer af Escherichia coli.

Hunde

Behandling af infektioner i fordøjelseskanal, luft- og urinveje (inklusiv prostatitis, støttende antibiotikabehandling ved pyometra), hud- og sårinfektioner, otitis (externa/media) forårsaget af enrofloxacinfølsomme stammer af Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. og Proteus spp.

Katte

Behandling af infektioner i fordøjelseskanal, luft- og urinveje (støttende antibiotikabehandling ved pyometra), hud- og sårinfektioner forårsaget af enrofloxacinfølsomme stammer af eksempelvis: Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. og Proteus spp.

Dosering og indgivelsesvej

Til intravenøs, subkutan og intramuskulær anvendelse.

Gentagne injektioner bør gives på forskellige injektionssteder.

For at sikre korrekt dosering og undgå underdosering bør kropsvægten fastslås så nøjagtigt som muligt.

Kvæg (kalve)

5 mg enrofloxacin/kg kropsvægt, sv.t. 1 ml/10 kg kropsvægt en gang daglig i 3-5 dage.

Akut mycoplasma-artritis forårsaget af enrofloxacinfølsomme stammer af Mycoplasma bovis: 5 mg enrofloxacin/kg kropsvægt, sv.t. 1 ml/10 kg kropsvægt en gang daglig 5 dage.

Præparatet kan indgives ved langsom intravenøs eller subkutan administration.

Der må ikke gives mere end 10 ml på hvert subkutane injektionssted.

Får og geder

5 mg enrofloxacin/kg kropsvægt, sv.t. 1 ml/10 kg kropsvægt en gang daglig ved subkutan injektion i 3 dage.

Der må ikke gives mere end 6 ml på hvert subkutane injektionssted.

Svin

2,5 mg enrofloxacin/kg kropsvægt, sv.t. 0,5 ml/10 kg kropsvægt en gang daglig ved intramuskulær injektion i 3 dage.

Infektioner i fordøjelseskanalen eller septikæmi forårsaget af Escherichia coli: 5 mg enrofloxacin/kg kropsvægt, sv.t. 1 ml/10 kg kropsvægt en gang daglig ved intramuskulær injektion i 3 dage.

Injektionen bør gives i grisens nakke umiddelbart bag øret.

Der må ikke gives mere end 3 ml på hvert intramuskulære injektionssted.

Hunde og katte

5 mg enrofloxacin/kg kropsvægt, sv.t. 1 ml/10 kg kropsvægt en gang daglig ved subkutan injektion i op til 5 dage.

Behandlingen kan indledes med injektionspræparatet og fortsætte med enrofloxacin-tabletter. Behandlingsperioden bør baseres på den behandlingsperiode, som er godkendt for tabletpræparatet og den aktuelle indikation angivet i produktinformationen.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde kan forstyrrelser i fordøjelseskanalen ses (f.eks. diarré). Symptomerne er almindeligvis milde og forbigående.

Lokalreaktioner på injektionsstedet

I meget sjældne tilfælde kan der hos kalve forekomme en forbigående lokal vævsreaktion, som kan vare i op til 14 dage.

Hos svin kan der efter intramuskulær indgift af præparatet forekomme inflammatoriske reaktioner, som kan vare op til 28 dage efter injektionen.

Hos hunde kan en moderat og forbigående lokal reaktion (som ødem) forekomme.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ikke almindelig (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjælden (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-PK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

B
Kat
Hund
Gris
Får
Ged
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 508689
EAN 7046265086895
PAKNINGER
Baytril vet.
Elanco Denmark ApS
1 x 50 ml
508689
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.