AquaVac Vibrio vet.

1 x 1000 ml
Koncentrat til badevand, suspension og injektionsvæske, suspension
IP

Dyrearter

Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)

Indikationer

Til aktiv immunisering af regnbueørreder, 2 g eller derover ved badning og 6 g eller derover ved injektion mod vibriose for reduktion af dødelighed forårsaget af Listonella (Vibrio) anguillarum og Vibrio ordalii.

Immuniteten indtræder efter minst 336 graddage. Det er vist, at immunitetens varigheden er 1200 graddage.

Dosering og indgivelsesvej

Omryst flasken grundigt inden brug.

Indgift ved badning (vægt 2 g og derover)

Bland hele flaskens indhold (1 liter) i 9 liter rent og godt iltet vand fra opdrætsanlægget.

Fiskene placeres i grupper og dyppes i 30 sekunder i fortyndet vaccinen.

1 liter vaccine (fortyndet til 10 liter) er beregnet til vaccination af maximalt 100 kg fisk


Indgift ved injektion (vægt 6 g og derover)

Vaccinen skal indgives ved brug af multi-dosis injektionssprøjte med en mekanisme, som forhindrer tilbageløb. Dette gælder både håndholdte og automatiske systemer.

Vaccinen gives ved intraperitoneal injektion i bugområdet lige foran bugfinnen.

Dosis er 0,1 ml pr. fisk.

Fiskene bør bedøves før vaccination ved brug af et anæstetikum godkendt til fisk.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fisk
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 079760
EAN 7046260797604
PAKNINGER
AquaVac Vibrio vet.
MSD Animal Health
1 x 1000 ml
079760
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.