Aquavac Relera vet.

1 x 1000 ml
Koncentrat til badevand, suspension og injektionsvæske, suspension
IP

Dyrearter

Regnbueørred.

Indikationer

Til aktiv immunisering mod rødmundssyge (Enteric Redmouth disease (ERM)) for reduktion af dødelighed forårsaget af Yersinia ruckeri stamme Hagerman type 1 og biotype EX5


Ved bading

Immuniteten indtræder

336 graddage (28 dage ved en vandtemperatur på 12°C) for stamme Hagerman type 1 og

biotype EX5.

Immuniteten varer

6 måneder (205 dage ved en vandtemperatur på 12° C) for stamme Hagerman type 1.

4 måneder (133 dage ved en vandtemperatur på 12° C) for biotype EX5.

Bemærk at graden af beskyttelse mod biotype EX5 aftager i løbet af den angive periode.

 

Ved injektion (kun som booster vaccination)

Immuniteten varer

Immuniteten er ikke fastlagt ud over 28 dage (336 graddage).

Dosering og indgivelsesvej

Grundvaccination bør kun ske ved badning. Hvis det er nødvendigt at forlænge immuniteten i yderligere 28 dage, skal en boostervaccination gives som injektion.

Ved badning fortyndes flaskens indhold umiddelbart efter åbning og den fortyndede vaccine bruges med det samme.

Udvikling af beskyttende immunitet afhænger af vandets temperatur.

Ryst flasken grundigt før brug.

Grundvaccination ved badning (vægt 5 g og derover)

Bland hele flaskens indhold (1 liter) i 9 liter rent og godt iltet vand fra opdrætsanlægget.

Fiskene placeres i grupper og dyppes i 30 sekunder i fortyndet vaccine.

1 liter vaccine (fortyndet til 10 liter) er beregnet til vaccination af maximalt 100 kg fisk.

Boostervaccination ved injektion (vægt 12 g og derover)

Vaccinen skal indgives ved brug af multi-dosis injektionssprøjte med en mekanisme, som forhindrer tilbageløb. Dette gælder både håndholdte og automatiske systemer.

Vaccinen gives ved intraperitoneal injektion i bugområdet lige foran bugfinnen. Dosis er 0,1 ml pr. fisk.

Fiskene bør bedøves før vaccination ved brug af et anæstetikum godkendt til fisk.

Bivirkninger

Injektionsvaccination kan give en let adhæsion (Spielberg score 1) på injektionsstedet, som varer i op til 7 uger, men oftest kan den ikke konstateres efter 3 måneder.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fisk
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 061902
EAN 7046260619029
PAKNINGER
Aquavac Relera vet.
MSD Animal Health
1 x 1000 ml
061902
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.