Antisedan vet.

1 x 10 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Hund og kat.

Indikationer

Ophævelse af den sederende og analgetiske virkning af medetomidin eller dexmedetomidin hos hund og kat.

Dosering og indgivelsesvej

Antisedan skal injiceres intramuskulært. Indgives 15-60 min. efter medetomidin eller dexmedetomidin. Dyret genvinder normal bevidsthedstilstand i løbet af 5-10 min. Det anbefales, at dyret får lov at hvile et roligt sted efter administration af Antisedan.

Hos hund svarer Antisedan-dosis i milliliter til det antal milliliter der er brugt af medetomidineller dexmedetomidin 0,5 mg/ml. Derimod er Antisedan-dosis i milliliter kun en femtedel (1/5) af det anvendte volumen dexmedetomidin 0,1 mg/ml.

Beregnes dosis i mikrogram, er dosis af Antisedan 5 gange dosis af medetomidin og 10 gange dosis af dexmedetomidin 0,5 mg/ml og dexmedetomidin 0,1 mg/ml.


Hos kat svarer Antisedan-dosis i milliliter til det halve antal milliliter der er brugt af medetomidin eller dexmedetomidin 0,5 mg/ml. Derimod er Antisedan-dosis i milliliter kun en tiendedel (1/10) af det anvendte volumen dexmedetomidin 0,1 mg/ml.

Beregnes dosis i mikrogram, er dosis af Antisedan 2,5 gange dosis af medetomidin og 5 gange dosis af dexmedetomidin 0,5 mg/ml og dexmedetomidin 0,1 mg/ml.


Doseringseksempler:

Hund:

Lægemiddel

Medetomidin

Dexmedetomidin

Dexmedetomidin

Antisedan

Styrke

1mg/ml

= 1000 μg/ml

0,5mg/ml

=500 μg/ml

0,1 mg/ml

=100 μg/ml

5mg/ml

= 5000 μg/ml

Dosis

40 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

200 μg/kg

Dosis volumen

0,4 ml/10 kg

0,4 ml /10kg

2,0 ml/10kg

0,4 ml/10kg


Kat:

Lægemiddel

Medetomidin

Dexmedetomidin

Dexmedetomidin

Antisedan

Styrke

1mg/ml

= 1000 μg/ml

0,5mg/ml

=500 μg/ml

0,1 mg/ml

=100 μg/ml

5mg/ml

= 5000 μg/ml

Dosis

80 μg/kg

40 μg/kg

40 μg/kg

200 μg/kg

Dosis volumen

0,4 ml/5kg

0,4 ml /5kg

1,0 ml/3kg*

0,2 ml/5kg

0,1 ml/3kg*


* For katte der vejer mere end 3 kg anbefales dexmedetomidin 0,5 mg/ml.

Desuden kan Antisedan bruges til at reversere sedering med en kombination af ketamin og medetomidin eller dexmedetomidin. Antisedan-dosis er i dette tilfælde den samme som angivet ovenfor ved sedering med medetomidin eller dexmedetomidin alene, men Antisedan bør ikke administreres før 30 til 40 minutter efter indgift af ketamin. Dette skyldes risiko for ataxi og muskulær inkoordination under opvågning som følge af carry-over effekt fra ketamin efter ophør af medetomidin/dexmedetomidins sedative effekt.

Bivirkninger

Opkastning eller overdreven savlen, halsen, defækering og muskel tremor er blevet rapporteret, men disse symptomer er meget sjældne

Forbigående hyperaktivitet og tachykardi kan ses hos enkelte dyr.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Hund
Produktidentifikation - 471953
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 471953
EAN 7046264719534
PAKNINGER
Antisedan vet.
Orion Pharma Animal Health
1 x 10 ml
471953

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund

Antisedan vet.

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
Kat
Hund

Antisedan vet.

5 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.