Amdocyl

1 x 1000 kg
Oralt pulver
PO

Dyrearter

Svin og høns (slagtekylling, hønekylling, avlshøne).

Indikationer

Svin: Behandling af luftvejsinfektioner, gastrointestinale infektioner, urogenitale infektioner, ørenekrose, sekundære infektioner, der følger efter virale infektioner og septikæmi forårsaget af mikroorganismer, der er følsomme over for amoxicillin

Høns: Behandling af luftvejsinfektioner og gastrointestinale infektioner forårsaget af mikroorganismer, der er følsomme over for amoxicillin.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral indgivelse

Til brug i drikkevand og i fødesystemer til svin.

Til brug i drikkevand til høns.

Svin:

Den anbefalede dosis er 11,2 mg amoxicillin dagligt pr. kg legemsvægt (svarende til 16,1 mg af veterinærlægemidlet pr. 1 kg legemsvægt pr. dag) indgivet i 3-5 på hinanden følgende dage.


Høne:

Den anbefalede dosis er 20 mg amoxicillin dagligt pr. kg legemsvægt (svarende til 28,7 mg af veterinærlægemidlet pr. 1 kg legemsvægt pr. dag) indgivet i 3-5 på hinanden følgende dage.


Til brug i drikkevand

Ved klargøring af vand indeholdende lægemiddel bør der tages højde for det behandlede dyrs legemsvægt og dets daglige vandforbrug. Forbruget kan afhænge af faktorer som art, alder, helbredstilstand, race, produktionssystem (f.eks. forskellige temperaturer, forskellige lysbehandlinger). For at opnå den korrekte dosis skal amoxicillinkoncentrationen justeres tilsvarende.

Klargøring af vand indeholdende lægemiddel bør indeholde en mængde til fortæring inden for de næste 12 timer. Ubrugt vand indeholdende lægemiddel bør kasseres efter 12 timer, og der skal klargøres frisk vand indeholdende lægemiddel til de næste 12 timer.

Følgende formel kan anvendes til at beregne den krævede mængde veterinærlægemiddel i mg pr. liter drikkevand:

Veterinærlægemidlet bør tilføres drikkevandet ved at røre grundigt, indtil midlet er fuldstændig opløst. Produktets maksimale opløselighed i vand er ca. 6 g/liter. For at sikre tilfredsstillende vandforsyning bør der være god adgang til vandforsyningssystemet for de dyr, der skal behandles. Ingen anden kilde til drikkevand bør være tilgængelig i den periode, hvor medicinen anvendes. I produktionssystemer, hvor dyrene går frit omkring, bør de holdes i stalden under behandlingen.

Når det er muligt, bør vandforsyningssystemet rengøres tilstrækkeligt efter medicineringsperioden for at undgå indtagelse af subterapeutiske mængder af det aktive stof.


Brug i fødesystemer:

Produktet kan også indgives sammen med føden i den anbefalede daglige dosis. Denne indgivelsesmåde er kun beregnet til behandling af enkelte svin på gårde, hvor kun et lille antal svin skal behandles. Kun pakkestørrelsen på 100 g er egnet til brug i fødesystemer.

Større grupper bør behandles med drikkevand indeholdende lægemiddel.

Før hver indgivelse bør pulveret blandes grundigt i små mængder føde og indgives direkte til dyret inden hovedmåltidet. Der bør drages omsorg for, at den tilsigtede dosis indtages helt.

Legemsvægten bør bestemmes så nøjagtigt som muligt, så man sikrer, at doseringen er korrekt og undgår underdosering.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter) ses følgende bivirkninger:

- allergiske reaktioner, alvorligheden varierer fra hud udslet til anafylaktisk shock;

- gastrointestinale symptomer (opkastning, diarré).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D
Fjerkræ
Gris
Produktidentifikation - 556184
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 556184
EAN 7046265561842
PAKNINGER
Amdocyl
Salfarm Danmark A/S
1 x 1000 kg
556184

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Fjerkræ
Gris

Amdocyl

800 mg/g Oralt pulver
1 x 1000 kg
Fjerkræ
Gris

Amdocyl

800 mg/g Oralt pulver
1 x 1000 kg
Fjerkræ
Gris

Amdocyl

800 mg/g Oralt pulver
1 x 1000 kg
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.