Alvegesic vet.

1 x 10 ml
Injektionsvæske, opløsning
IV

Dyrearter

Hest

Hund

Indikationer

Smertestillende; bedøvende; hostestillende.

Hest

Til lindring af moderate til svære smerter, f.eks. koliksmerter.

Alvegesic Vet 10 mg/ml, injektionsvæske, opløsning virker som sedativt middel i kombination med detomidin ved kirurgiske indgreb og diagnostiske undersøgelser.


Hund

Til lindring af lette til moderate smerter eller til sedation ved en række forskellige kirurgiske indgreb, f.eks. ortopædisk og kirurgi eller indgreb i bløddele.

Det er påvist, at præ-anæstetisk brug af butorphanol som injektionsvæske, opløsning har givet en dosisrelateret reduktion af thiopentonnatrium-dosen, der er nødvendig for at opnå anæstesi. Dette reducerer også risikoen for anæstetisk respirationsdepression.

Alvegesic Vet 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning kan anvendes som hostestillende middel hos hunde.

Dosering og indgivelsesvej

Hest

Til intravenøs brug

Til analgesi

0,01 ml Alvegesic Vet 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/kg legemsvægt svarende til 0,1 mg butorphanol/kg legemsvægt (5 ml Alvegesic Vet 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/500 kg legemsvægt).

Dosen kan gentages efter 3 til 4 timer. Behandlingen bør ikke overstige 48 timer. Den analgetiske effekt indtræder inden for 15 minutter efter injektionen.


Til sedation i kombination med detomidinhydrochlorid

12 µg detomidinhydrochlorid/kg legemsvægt bør gives intravenøst efterfulgt inden for 5 minutter af dosisraten på 0,25 ml Alvegesic Vet 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/100 kg legemsvægt svarende til 25 µg butorphanol/kg legemsvægt intravenøst.

Kliniske erfaringer har vist, at en total dosisrate på 5 mg detomidinhydrochlorid og 10 mg butorphanol giver en effektiv, sikker sedation hos heste med en legemsvægt på over 200 kg.


Til sedation i kombination med romifidin

40-120 µg romifidin/kg legemsvægt efterfulgt af 0,20 ml Alvegesic Vet 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/100 kg legemsvægt svarende til 20 µg butorphanol/kg legemsvægt intravenøst.

 

Hund

Til intravenøs, intramuskulær og subkutan injektion

Til analgesi

0,02-0,03 ml Alvegesic Vet 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/kg legemsvægt svarende til 0,2-0,3 mg butorphanol/kg legemsvægt (bør administreres intravenøst, intramuskulært eller subkutant).

Alvegesic Vet 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning bør administreres, før anæstesien afsluttes for at sikre smertedækning i opvågningsfasen. Den analgetiske effekt indtræder inden for 15 minutter. Til vedvarende analgesi kan dosen gentages efter behov.


Til sedation i kombination med medetomidinhydrochlorid

0,01 ml Alvegesic Vet 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/kg legemsvægt svarende til 0,1 mg butorphanol/kg legemsvægt plus 10-25 µg medetomodin/kg afhængig af den krævede sedationsgrad, begge via intramuskulær eller intravenøs injektion. Afsæt 20 minutter til udvikling af dyb sedation, før indgrebet indledes.

Ved ophævelse med 50-125 µg atipamezol/kg legemsvægt bliver hunden brystliggende efter cirka 5 minutter og står efter endnu cirka 2 minutter.


Til brug som præ-anæstetikum

0,01-0,02 ml Alvegesic Vet 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/kg legemsvægt svarende til

0,1-0,2 mg butorphanol/kg legemsvægt (administreret intravenøst, intramuskulært eller subkutant), givet 15 minutter før induktion.


Til brug som præ-anæstetikum i kombination med acepromazin

0,01 ml Alvegesic Vet 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/kg legemsvægt svarende til

0,1 mg butorphanol/kg sammen med 0,2 mg acepromazin/kg givet ved intramuskulær eller intravenøs injektion.

Virkningen indtræder efter mindst 20 minutter, men tiden imellem præmedicinering og induktion er fleksibel, fra 20-120 minutter.

Butorphanoldosen kan øges til 0,2 mg/kg, hvis dyret allerede har smerter før indgrebet, eller hvis der kræves et højere niveau af analgesi under indgrebet.


Til anæstesi i kombination med medetomidin og ketamin

0,01 ml Alvegesic Vet 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/kg legemsvægt svarende til

0,1 mg butorphanol/kg legemsvægt og 25 µ medetomidinhydrochlorid/kg legemsvægt ved intramuskulær injektion. Hunde lægger sig efter cirka 6 minutter og mister deres reflekser efter cirka 14 minutter. 5 mg ketamin/kg legemsvægt bør gives 15 minutter efter den første injektion ved intramuskulær injektion.

Reflekserne vender tilbage cirka 53 minutter efter administration af ketamininjektionen. Brystliggende stilling opnås cirka 35 minutter senere, og yderligere 36 minutter efter rejser hunden sig op. Det er ikke tilrådeligt at ophæve virkningen af denne kombination hos hunden med atipamezol.


Til anæstesi i kombination med medetomidin og midazolam

Medetomidin kan anvendes som præmedicinering, 0,01 mg/kg i.m. (svarende til 1 mg/m2, i.m.). Anæstesi kan induceres ved intravenøs administration af (0,05 ml Alvegesic Vet 0,01 ml Alvegesic Vet 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/kg legemsvægt svarende til 0,1 mg butorphanol/kg legemsvægt) og midazolam (1 mg/kg legemsvægt) 20-30 minutter senere. Atipamezol kan anvendes i denne kombination til modvirkning af anæstesi.


Til brug som hostestillende middel

0,005 ml Alvegesic Vet 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning/kg legemsvægt svarende til 0,05 mg butorphanol/kg legemsvægt, subkutant.

Bivirkninger

Hest

Den mest almindelige bivirkning er let ataksi, som kan vare i 3 til 10 minutter. Den øgede motoriske aktivitet og ataksi forårsaget af butorphanol varede i nogle tilfælde 1 – 2 timer. Rastløshed, rysten og sedation efterfulgt af rastløshed sås hos nogle heste. Mild til svær ataksi kan ses i kombination med detomidin, men kliniske forsøg har vist, at det er usandsynligt, heste kollapser. Der bør træffes normale foranstaltninger for at forhindre, at hesten forårsager skader på sig selv.

Der kan forekomme mild sedation hos cirka 15 % af hestene efter administration af Alvegesic Vet 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning, som eneste stof. En i.v. bolusinjektion ved den maksimale dosis (0,1 mg/kg legemsvægt) kan forårsage excitatorisk lokomotorisk effekt (f.eks. at hesten vandrer rundt) hos klinisk normale heste.

Butorphanol kan også have bivirkninger på motiliteten i mave-tarmkanalen hos normale heste, selvom der ikke er nogen reduktion af gennemløbstiden i mave-tarmkanalen.

Disse bivirkninger er dosisrelaterede og generelt lette og forbigående. Butorphanols hæmmende effekt på mavetarmkanalens funktion tyder imidlertid på, at der bør udvises forsigtighed ved brug hos heste med forstoppelse.


Hund

Kardiopulmonær depression (bradykardi, reduceret diastolisk blodtryk, reduceret respirationsrate) og let sedation kan forekomme og er dosisafhængig. Forbigående ataksi, anoreksi og diarré er rapporteret som sjældent forekommende. Når Alvegesic Vet 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning, injiceres intravenøst med stor hastighed, kan der forekomme udtalt kardiopulmonær depression.

Udlevering

B-PK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer
Hund
Hest
Produktidentifikation - 155398
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 155398
EAN 7046261553988
PAKNINGER
Alvegesic vet.
Orion Pharma Animal Health
1 x 10 ml
155398

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund
Hest

Alvegesic vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
Hund
Hest

Alvegesic vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
Hund
Hest

Alvegesic vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
Hund
Hest

Alvegesic vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
Hund
Hest

Alvegesic vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
Hund
Hest

Alvegesic vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.