Alpha Ject 3000

1 x 5000 ml
Injektionsvæske, emulsion
IP

Dyrearter

Atlanterhavslaks (Salmo salar) med minimum vægt på 15 g.

Indikationer

Reduceret dødelighed som følge af infektionssygdomme forårsaget af Aeromonas salmonicida (furunkulose) og Listonella anguillarum serotype O1 og O2a (vibriose) hos Atlanterhavslaks.

Indtræden af immunitet: 450 graddage efter vaccination.

Dosering og indgivelsesvej

Den anbefalede dosis er 0,1 ml per fisk med minimum vægt 15 gram.

Vaccinen er beregnet til intraperitoneal anvendelse. Fisken bør bedøves før injektion. Undlad at vaccinere ved vandtemperaturer lavere end 3 oC. Vaccinationsudstyret bør desinficeres før brug.

Vaccinen bør tempereres til 15 – 20 oC ved opbevaring ved rumtemperatur natten over. Hvis vaccinen viser tegn på en brunlig vandfase i bunden af beholderen, bør den ikke anvendes. Kontakt forhandleren for yderligere vejledning. Vaccinen bør rystes omhyggeligt før brug. Anvend kun vaccinen hvis den fremstår som en homogen, cremefarvet emulsion. For at reducere risikoen for bivirkninger er det vigtigt at den komplette dosis appliceres i fiskens bughule. Den anvendte kanyle bør være 0,7 mm diameter (G22) eller 0,6 mm diameter (G23) og have en længde svarende til 1- 2 mm penetration af bughulevæggen. Kanylen bør stikkes helt ind i fiskens midtlinie omkring en til halvanden bugfinne længde bag bugfinnens vedhæftning.

Bivirkninger

Bivirkninger i form af bughulesammenvoksninger og misfarvning forekommer. Alle vaccinerede fisk kan forventes at udvikle nogen grad af bivirkninger sammenlignet med uvaccinerede fisk. Sværhedsgraden af sammenvoksningerne og misfarvning kan variere. Misfarvning af bughuleorganer forekommer ofte, mens misfarvning af muskulatur er sjældent forekommende. I en mindre undersøgelse med evaluering af bivirkninger i et begrænset antal fisk sås en sammenvoksningsscore på 3 eller højere på Speilberg skalaen i færre end 10 % af fiskene på slagtetidspunktet.

Vaccination kan forårsage midlertidig reduceret appetit (2-4 uger) med forbigående vækstreduktion til følge (2–4 uger), uden at dette påvirker den samlede tilvækst i opdrætsperioden.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fisk
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 130772
EAN 7046261307727
PAKNINGER
Alpha Ject 3000
Pharmaq
1 x 5000 ml
130772
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.