Ainil

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Kvæg, svin og heste.

Indikationer

Kvæg: Antiinflammatorisk og analgetisk behandling af lidelser i det muskuloskeletale system og yveret.


Svin:
Antiinflammatorisk og antipyretisk behandling af postpartum dysgalactia-syndrom - PDS - (metritis-mastitis-agalactia (MMA)-syndrom) og luftvejslidelser.

Heste: Antiinflammatorisk og analgetisk behandling af det muskuloskeletale system lidelser og leddene.

Symptomatisk og analgetisk behandling af kolik. Postoperativ smerte og hævelse.

Dosering og indgivelsesvej

Kvæg: Intramuskulær anvendelse eller intravenøs anvendelse.

3 mg ketoprofen/kg kropsvægt/dag (svarende til 3 ml af produktet/100 kg kropsvægt/dag) i op til 3 dage.


Svin:
Intramuskulær anvendelse.

3 mg ketoprofen/kg kropsvægt/dag (svarende til 3 ml af produktet/100 kg kropsvægt/dag) administreret én gang.


Heste:
Intravenøs anvendelse.

2,2 mg ketoprofen/kg kropsvægt/dag (svarende til 1 ml af produktet/45 kg kropsvægt/dag) i 3 til 5 dage.

I tilfælde af kolik må behandlingen ikke gentages før en ny klinisk undersøgelse er udført.


Der må ikke administreres mere end 5 ml på et givent intramuskulært injektionssted.

Proppen må ikke punkteres mere end 166 gange.

Bivirkninger

Følgende tegn kan iagttages i meget sjældne tilfælde:

• forbigående irritation efter gentagne intramuskulære injektioner

• gastrisk og intestinal irritation eller ulceration (på grund af ketoprofens virkningsmekanisme, der indebærer hæmning af prostaglandinsyntesen)

• reversibel manglende ædelyst efter gentagen administration til svin

• allergiske reaktioner.


Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ikke almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
Kvæg
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 415621
EAN 7046264156216
PAKNINGER
Ainil
Bimeda Nordic Aps
1 x 100 ml
415621

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Kvæg
Hest

Ainil

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Ainil

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Ainil

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Ainil

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Ainil

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Ainil

100 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.